Nyintagning i Annedalsschacket

Sedan 1991 bedriver Manhem schackskola för lågstadiebarnen på Annedalsskolan. Verksamheten går på eftermiddagen direkt efter skolans slut och i skolans lokaler. I samband med vårens skolmästerskap har 22 nya barn börjat i schackskolan i tillägg till de nio som går där sedan hösten. Varje lovfri vecka blir det en timmes schackskola fram till första halvan av maj.