Många pallplaceringar i Metroschacket

Metroschacket avhölls förra lördagen på Nordstadstorget, tyvärr med dåligt deltagarantal. 78 man stod på startlinjen och framför allt lyste icke-göteborgarna med sin frånvaro. 32 manhemiter svarade för att klubbens namn syntes på många ställen i prislistorna.

Resultat, juniorer (1985-88): 1. Peter Vas 6 (av 7), 2. Jonas Bengtsson (4 delt.); Kadetter (1989-92): 1. Richard Jern 5, Johannes Aira 5, 3. Philip Jerkner 5 (10 delt.); 1993: 1. Harald Berggren Torell 6, 3. Emil Sjöholm 5 (9 delt.); 1994: 2. Erik Persson 4½ (15 delt.); 1995: 1. Jessica Bengtsson 6 (19 delt.); 1996: 1. Hannes Thell (12 delt.); 1997-: 2. Simon Wigemo 5½ (15 delt.).

Fullständiga resultatlistor finns på Mölndals hemsida.