Sökes: redaktör för Hugget

Nu har det gått några månader sedan det senaste numret av vår klubbtidning Manhem på Hugget kom ut. Utgivningstakten har inte sällan varit sporadisk, men det har faktiskt gått fyrtio år sedan tidningen såg dagens ljus.

I och med vinternumret står Hugget utan redaktör! Kan du tänkas vara mannen (eller kvinnan) att föra stafettpinnen vidare? Kontakta gärna undertecknad på tel. 24 47 45 till klubben eller via e-post till tavling@ssmanhem.se!