Serveruppgradering – 30 nov

Under dagen den 30 November kommer www.ssmanhem.se att undergå uppgraderingar och kommer att bitvis vara nere.