Manhems schackvecka – stormästarturneringen 8: Emanuel Berg leder inför finalronden

Stormästarturneringen i Manhems schackvecka – den första í klubbens regi sedan 1996 och den andra någonsin – håller nu på att närma sig sitt slut. Säkert är en del spelare ganska trötta, men på kampviljan kan ingen klaga.

Emanuel Berg spelade Skotskt mot Magnus Carlhammar och fick terrängfördel med bonde e4 mot d6. Partiet fick ett lugnt förlopp och efter trettiodragsstrecket hade spelarna nått ett slutspel med torn och löpare mot torn och springare. Vit hade en viss terrängfördel och efter byte till löpare mot springare kunde kungen inta en aktiv position långt fram. Den svarta springaren fick uppdraget att försvara damflygelbönderna, men vid dryga sextio drag hade vits löpare hittat en väg in med vinst som följd.

Michail Ivanov spelade Damgambit mot Allan Stig Rasmussen, som antog gambiten. Svart rockerade långt och efter bondeframryckning och linjeöppning såg vits angreppschanser goda ut. Svart startade dock en bondestorm på andra kanten och i samma ögonblick som vit spelade ett genombrottsoffer så slog svart igenom på sin kant – men med schack och säker seger för dansken.

Tiger Hillarp Persson spelade Slaviskt som svart mot Hans Tikkanen med en ganska rörlig ställning som resultat. Hillarp gav en bonde och fick aktiva springare i centrum som belöning. Runt trettiodragsstrecket gick svart ganska bröstgänges till väga, offrade bonde och torn men fick se Tikkanen strunta i tornet och nöja sig med en kvalitet. Hillarp fick en del schackar men efter tidskontrollen ebbade det svarta spelet ut i ingenting. Tikkanen kunde ta över spelet, framtvinga dambyte och sedan vinna slutspelet problemfritt.

Oleg Spirin var vit mot Victor Nithander, som försvarade sig med Grünfeld. Efter byten på d5 sökte vit spel på c-linjen, men Victor kunde opponera på linjen och mota ut angriparna. Vid första tornbytet enades spelarna om remi i den symmetriska ställningen.

Daniel Jakobsen Kovachev spelade c3-varianten mot Axel Smiths sicilianska öppning. Vit etablerade ett fast bondecentrum, men Smith hittade snart en väg att störa vit bakom detta centrum. Vits kung blev kvar i mitten utan att rockera och när svart angrep med dam och torn på kungsflygeln försökte kungen fly till tryggheten på damflygeln. Men ack! Ett svart torn som blivit kvar på den sidan fortsatte angreppet och när de tunga kompisarna på andra sidan bytte kant igen hann inte försvararna med längre. Vinst för svart.

GM Emanuel Berg

1 – 0

FM Magnus Carlhammar
GM Michail Ivanov

0 – 1

GM Allan Stig Rasmussen
IM Hans Tikkanen

1 – 0

GM Tiger Hillarp Persson
IM Oleg Spirin

remis

IM Victor Nithander
FM Daniel Jakobsen Kovachev

0 – 1

IM Axel Smith

En rond återstår alltså och Emanuel Berg leder fortfarande med en poäng före Allan Stig Rasussen. Värt att notera är att Hans Tikkanen efter en något trög start segat sig upp till tredje plats.

Ställningen efter åtta ronder: Emanuel Berg 6½, Allan Stig Rasmussen 5½, Hans Tikkanen 5, Axel Smith 4½, Tiger Hillarp Persson och Victor Nithander 4, Michail Ivanov och Oleg Spirin 3½, Magnus Carlhammar 2 samt Daniel Jakobsen Kovachev 1½ poäng.