Flera manhemiter i Schack 08:s påskturnering

Under påskdagarna fyra ordnar Schack 08 (i Norrköping, ej Stockholm som somliga tror) sin traditionella påskturnering. Man spelar nio ronder varav de fem första 45-minuters och de avslutande ratingpartier och glädjande nog finns ett antal manhemiter bland de föranmälda:

Förstalaget finns representerat av tredjerankade Victor Nithander, och tolfterankade Rauan Sagit. På startlinjen återfinns också Jan  Möller, Stefan Klang, Ragna Löfgren, Fredrik Westlund, Svante Norlander och Karl Malbert. Totalt är 153 spelare anmälda och tävlingen är därmed en av landets största helgturneringar.

Vi önskar de våra all lycka och den som vill följa manhemiternas öden kan med säkerhet göra det löpande på Schack 08:s hemsida.