Vårmöte i GSF

På torsdagen höll Göteborgs Schackförbund vårmöte. Sedan prisutdelningarna för DM-tävlingarna flyttats till att hållas i samband med respektive tävling blev det en kväll av rena mötesförhandlingar.

Fem klubbar, representerande 42 röster, fanns på plats, däribland Manhem. Till sommarens kongress i SSF finns bara en motion. Den är från kongressens stadgegrupp och innehåller ett förslag till nya stadgar. Gruppen har arbetat i två år och förslaget ter sig inte kontroversiellt. GSF:s kongressombud fick mandat att själva ta ställning till de ändringsförslag som kan uppkomma.

Niklas Sidmar berättade om förberedelserna inför sommarens SM, som spelas i Göteborg för tredje året i följd. Det framkom bl.a. att organisationen behöver ytterligare cirka fem funktionärer per vecka. Ekonomiskt beräknas tävlingen gå jämnt upp.

Efter 45 minuters diskussion var ett lugnt möte till ända och ombuden kunde hugga in på kvällens fika.