KM Alla grupper är besatta

Idag spikades deltagarna i KM och Kandidatgrupperna.

Man kan fortfarande anmäla sig till lilla och öppna tisdags och onsdagsgrupperna.

De som vet med sig att ni har förhinder i morgon eller på onsdag maila detta till klubben på info@ssmanhem.se

Telefonlistor och PM kommer att delas ut i morgon och på onsdag.

KM-gruppen

Kandidatgruppen

Öppna tisdagsgruppen

Öppna Onsdagsgruppen

Lilla Tisdagsgruppen

Lilla Onsdagsgruppen

KM startar

27 september startar årets höjdpunkt Klubbmästerskapet. Det är dags att anmäla sig nu. Det kan du göra på info@ssmanhem.se. Ange den grupp som du är kvalificerad för. Vem som är kvalificerad kan du se på inbjudan-km2016

De platser som inte utnyttjas tillsätts efter ELO-rating till KM och Kandidatgrupp.Till lilla respektive Öppna KM styrs det av LASK-talet. Samtliga grupper är ELO-registrerade

Anmälda till KM-gruppen.

Anjmälda till Kandidatgruppen

Anmälda till öppna Tisdagsgruppen

Anmälda till Öppna Onsdagsgruppen,

Anmälda till Lilla Tisdagsgruppen.

Anmälda till lilla Onsdagsgruppen.

Årsmötet avklarat – Mats Eriksson avgår som ordförande efter 25 års trogen tjänst

Årsmötet 2016 genomfördes som planerat; i år med uppslutning av 16 Manhemiter.

Enligt stadgarna måste minst 15 medlemmar vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt och in i det sista var det oklart om tillräckligt många medlemmar skulle dyka upp. Nu har det aldrig (i alla fall i modern tid) hänt att ett medlemsmöte i Manhem inte nått upp i tillräckligt deltagarantal för beslutsmässighet och detta brukar minsann påpekas. För var år som deltagarantalet på mötena med ingen eller endast väldigt liten marginal överstiger beslutsmässighetsantalet blir dock sådana gamla sanningar mindre betryggande.

En ny styrelse valdes. Till viss del ser den ut som den förra men ett par nyval skedde. Claes Fransson samt Markus Freed (sup.) tillkom och Claes Brauer samt Mattias Fredriksson lämnar efter mycket gott styrelsearbete för klubben.

En stor skillnad är samtidigt att Mats Eriksson avgår som ordförande efter att ha suttit i 25 års tid (!). Han kommer att ersättas av tidigare sekreteraren Harald Berggren Torell. Frukta dock ej! Mats kommer även i fortsättningen finnas kvar i verksamheten. Han sitter kvar i styrelsen och kommer att ansvara för ungdomsfrågor.

wp-1474408074280.jpg
Hans Brodén (tidigare ordförande och hedersledamot) gratulerar Mats Eriksson för väl utfört arbete

Oberoende av varandra föreslog både Hans Brodén och styrelsen via Harald Berggren Torell att Mats Eriksson ska utses till hedersledamot. Förslaget sågs med entusiasm bland mötesdeltagarna och klubbades igenom.

wp-1474408010500.jpg
Generationsskiftet. Den tillträdande ordföranden Harald Berggren Torell avtackar den avgående ordföranden Mats Eriksson

Manhems stora pris togs hem av en av klubbens stora eldsjälar – Claes R. Nilsheden. Om någon undrar hur en schackspelare som spelar så sällan som Claes kan vinna priset kan nämnas att man i Stora priset även får poäng för att vara tävlingsledare (i de tävlingar som ingår i Stora priset). Stort grattis till Claes!

wp-1474455951855.jpg
Claes R. Nilsheden tar emot Manhems stora pris

/Jonas Bengtsson och Harald Berggren Torell