Torgschacksmedaljer 2021

I och med allmänt intresse. Medaljer utdelade
(OBS ej totalt deltagarantal)
Utdelade Medaljer
Tuve 28
Selma 26
Brunnsbo 14
Kyrkby 9
Vårväder 48
Gårdsten 19
Hammarkullen 20
Hjällbo 38
Axel Dahlströms torg 20
Radiotorget 6
Dr Fries torg 17
Kortedala 46
Bergsjön 20
Olskrokstorget 8