Kursen Ny i Schacket

Manhem erbjuder alla vuxna hemmaspelare att delta i schackutbildning. Vi har en kurs som vi kallar ”Ny i Schacket” och den genomförs två gånger om året. Det ena kurstillfället sker under sex vardagskvällar med början i januari och det andra tillfället under sex vardagkvällar med början i september. Syftet är att ta vara på den spelnyfikenhet som finns hos vuxna samt att ge dem ett forum att möta andra schackintresserade och utveckla sitt intresse för schack. Kursen leds av en erfaren tävlingsspelare.

I utbildningen ingår bland annat regler, knep för att vinna pjäser och sätta matt, grunder för strategi i schack, hur det går till att spela tävlingspartier och en kort schackhistorik. De som fullföljer kursen får ett rankningstal.

Kursavgiften (se aktuell inbjudan) är låg i förhållande till vad man får ut. I avgiften ingår utöver själva kursen, deltagande i en klubbtävling och medlemskap i Manhem under ett år.

Kursen hålls i Manhems klubblokaler med adress Vegagatan 20 i Göteborg.

Du kan när som helst anmäla dig till nästkommande kurs. Enklast skickar du anmälan med e-post till info@ssmanhem.se. Vänligen ange ditt namn och din adress, din e-postadress, ditt födelsedatum samt telefonnummer där du kan nås dagtid och kvällstid.