Manhems stora pris

Under sista året då vi hade våra lokaler på Schackspelets Hus sattes det upp ett vandringspris som ser ut som en kung av jätteformat tillverkat av Majornas eminente snickare Carl-Olov Wiman. Denna tävling kallades för SS Manhems Grand-Prixliga. Avsikten var att stimulera deltagande i de individuella tävlingar i SS Manhems regi samt de lagtävlingar som SS Manhem ställde upp i.

Det lades upp på så sätt att alla spelare skulle i princip kunna vinna tävlingen genom att kompensera lägre spelstyrka med flitigare deltagare.
I varje tävling gavs olika former av poäng nämligen:

  1. Närvaropoäng = 4 poäng
  2. Partipoäng = 2 * erhållna poäng
  3. Skördepoäng = 0,1 * ratingskillnaden
  4. Placeringspoäng
  5. Ledarpoäng = Närvaropoäng + max erhållna poäng. Man kan inte erhålla ledarpoäng om man spelar. Ledarpoäng blir aktivitetspoäng för ledaren.

Aktivitetspoängen blir då summan av de fyra poängformena

Placeringspoängens storlek beror på tävlingens art så att långpartiturneringar värderas mest och därefter snabb respektive blixt. Närvaropoängen delas ut för varje tävlingstillfälle.I partier med mer än 30-minuterspartier räknas varje rond som ett speltillfälle.

Slutpoängen erhålls genom att summera aktivitetspoängen från varje aktivitet Segraren erhåller en inteckning i vandringspriset. Vi kommer att ta ut fem kronor för varje aktivitet och deltagare (KM och VM 10 kr per deltagare för hela tävlingen) för att dela ut priser vid årsmötet. Varje tävling startar med Utmaningen och avslutas 31 augusti nästföljande år.

Resultat

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007