K-reduktion

I FIDEs rankingregler
https://handbook.fide.com/chapter/B022022
Samt i FIDEs rankingregler för blixt & snabbschack
https://handbook.fide.com/chapter/B02RBRegulations202210

Finns regler som gör gällande att K-värdet spelare får i rankingförändringsuträkningen efter deras partier kan reduceras om de spelar väldigt många partier någon månad.
“If the number of games (n) for a player on any list for a rating period multiplied by K (as defined above) exceeds 700, then K shall be the largest whole number such that K x n does not exceed 700.”
Det gör att spelaren inte får en väldigt, väldigt hög rankingförändring någon enskild månad. Annars hade det varit mer av en möjlighet. Juniorer och nyare spelare, som har K=40 normalt sett, får begynnande k-reduktion redan vid 18 partier och de flesta andra (de med K=20) får K-reduktion vid 36 partier.

Formel för att räkna ut K-värde (och indirekt se om K-reduktion sker):
K = min{X,Floor(700/N)}

Där:
“min” Betyder att man väljer det minsta av det som följer.
“X” är spelarens normala K-värde d.v.s. något av 40, 20 eller 10 beroende på spelare.
“Floor” beskriver en avrundning neråt till närmsta heltal.
“N” är antal partier mot rankat motstånd under månaden. Motståndare som saknar blixt- eller snabb-elo, men har standard elo räknas som rankat motstånd även om man spelar snabbschack eller blixt.