Bokauktion

Information på svenska

Likt förgående år så kommer den 54:e upplagan av SS Manhems internationella schackboksauktion att finnas på internet. Budgivningen kommer huvudsakligen ske på en för syftet speciellt framtagen auktionssida. Du hittar sidan på följande adress:
http://www.chessbookauction.se

På auktionssidan så kommer budgivningen vara öppen fram till (datum kommer att meddelas).

Den som är intresserad av att lämna in material för auktionering ombedes ta kontakt under bokauktion@ssmanhem.se. Vi söker schackböcker (främst äldre) och kompletta årgångar av tidskrifter som tryckts före 1939.

Information in English

In accordance to the previous year, the 54th edition, SS Manhem´s international chess book auction will take place online. The bidding will mainly be done on a special auction site. You can find the site at the following address:
http://www.chessbookauction.se.

On the auction site the bidding will be open until (date to be announced).

Those interested in submitting things for sale are kindly asked to contact the organizer at bookauction@ssmanhem.se. We are looking for chess books (older mainly) and complete volumes of chess periodicals printed before 1939.

bokauktion@ssmanhem.se

S E Consult

Box 48095

S-418 23 Göteborg/Sweden

Tel 031-910444

Fax 031-914655