Klubbmästerskapet 2016

KM-gruppen

Jonas Bengtsson, 2194, E2117

Kandidatgruppen

Ingen anmäld spelare hitills

Öppna gruppen

Ingen anmäld spelare hitills

Lilla gruppen

Ingen anmäld spelare hitills

Totalt 1 spelare anmälda

Anmäl dig genom att skicka e-post till info@ssmanhem.se