Manhemknatten senareläggs

Med anledning av att deltagandet i ungdomsaktiviteter överlag blivit betydligt sämre i samband med oro för coronavirus och det faktum flertalet tilltänkta funktionärer ingår i såkallade riskgrupper kommer inte Manhemknatten (samt Manhemjunioren) att spelas den 28/3.

Besked om nytt datum kommer senast i slutet av april månad.