Avdömningar

När domaren säger till bryts spelet. Inga drag får göras efter att avdömning annonserats.

Domaren räknar pjäsernas värden enligt:
dam = 9
torn = 5
löpare = 3
häst = 3
bonde = 1

Totalsumman av pjäsvärden jämförs mellan spelarna. Skillnad med fem poäng eller mer leder till vinst för den med materiell övervikt; i annat fall blir det remi.