Vegaligan

Vegaligan 2017 spelare

Namn Rat.(E) Klubb Söker spela Spelas Dom.
Christer Thörnqvist 1853 TSK
William Olsson 1784 ÖSK
Oleg Shchetinin 1754 SSM Vardagskvällar 26/8 10.00 ME
Anders Svensson 1980 1726 SSM Kvällar och helger
Daniel Skarehag 1704 SSM Kvällar och helger
Henrik Boustedt 1670 SSM Vardagskvällar
Jona Malm 1642 KSS
Svante Norlander 1573 SSM Kvällar
Andreas Granath 1489 SSM Kvällar
Claes Fransson 1411 SSM 26/8 10.00 ME
Seppo Eskola 1311 SSM 3/8 ME
Christian Thomasson 1310 SSM Em./Kväll
Hans-Magnus Karlsson ej Elo SSM 3/8 ME

Ovan hittar man en lista över spelare som vill spela partier i Vegaligan 2017. Vill man höra efter om det går att möta spelare på listan kontakta tävlingsledningen (vega@ssmanhem.se eller 031 -244745); gör samma om du själv vill upp på listan. Att skriva upp sig på listan eller att höra efter kring om det går att möta någon som står på listan innebär inte att man förbinder sig till att spela. Det är först när båda spelarna och tävlingsledningen är med på och har bokat in en match som man förbundit sig att spela densamma.

Meddelanden

2017-08-27

2017-08-07 Vegaligan har gått in i sista spelmånaden. Spelarlista och tabell har uppdaterats.

2017-07-18 Partiavgiften kommer fram till och inklusive tävlingens slutdatum kunna erläggas med de enkronor, femkronor (och tvåkronor) som blev ogiltiga att använda i handeln den sista juni. För i handeln ogiltiga sedlar görs fall till fall bedömning om de godtas.

2017-06-29 Rankingtal ovan korrigeras till juli-talen när dessa blir kända. I ställningsskärmbilden efter r 5&6 är nu juni rankingtalen de som utgås från efter att tidigare ha varit maj-talen (ber om ursäkt för missen).

2017-06-05 Med ett deltagarantal i detta nu på dryga dussinet har tävlingsledningen valt att ta följande beslut för förenkling av lottning för de som vill spela en större mängd partier. Man kommer kunna möta upp till två spelare i tävlingen en andra gång.

2017-06-01 Ett resultatet blev fel i rapporten för rond 3&4. Detta kommer, om möjligt, korrigeras så snart som möjligt. Tills korrigering står de inblandade spelarnas rankingtal med *. Detta står för att korrigering av resultat kan komma att ändra rankingtalet inom kort. Uppdatering: resultatet är ändrat i turneringstabellen men korrigering av rankingen kommer inte bli möjlig de förfrågningar som gjorts om att få till en korrigering har inte haft någon effekt.

2017-05-28 Resultattabell för Vegaligan efter fyra ronder är nu framtagen och ligger nedan. Rankingprestation räknas genom automatiserad process och detta efter tre eller fler spelade partier.

2017-04-27 Information om intresselistan: Elotal anges i första hand annars Lask (L). Domare: ME (Mats Eriksson), HBT (Harald Berggren Torell), CRN (Claes R. Nilsheden). Vill man stå anonymt på spel-intresselistan kan man istället för namn få skrivet sitt rankingtal avrundat till närmaste femtiotal (exempel: Spelare ≈2100 istället för Harald Berggren 2121).

2017-04-18 Förtydligande kring partiavgift. Avgift 10kr per parti gäller för medlemmar i Manhem (även om de är huvudregistrerade i annan klubb). Icke Manhemiter erlägger 25kr per parti. Kontant betalning innan partiet gäller.

2017-04-13 Förtydligande kring färger. Lotta färgerna (själva eller låt tävlingsledningen göra det). Vill man få lottat färgerna så fort matchen blivit kalenderlagd säger man det till tävlingsledningen, så lottar tävlingsledningen färgerna direkt. Är båda spelarna överens innan partiet är det ok att spela med förutbestämda färger.

2017-04-03 Intresselista att använda för spelarna i Vegaligan skapas.

2017-03-31 Förtydligande kring särskiljning i totalligan. Om två spelare hamnar på samma poäng i totalligan särskiljs dessa i första hand genom att se vem som har högst datorberäknad Elo-prestationsranking. Detta över samtliga hans eller hennes spelade partier i tävlingen.

2017-03-31 Egen sida för Vegaligan görs med hjälp av funktion på Manhems ordinarie hemsida. Tanken är information om tävlingen kommer upp här samt att en lista över deltagare som vill spela kommer föras här.

2017-03-29 Vegaligans Inbjudan färdigställs: Inbjudan Vegaligan 2017 och tävling annonseras till Manhems medlemmar.

Vegaligan 2017 resultat

Christian Thomasson – Claes Fransson   0-1 (20170413)                                           Christian Thomasson – Jona Malm           1-0 (20170421)                                           Christer Thörnqvist – Jona Malm              1-0 (20170427)                                           Svante Norlander – William Olsson          0-1 (20170427)                                   Claes Fransson – William Olsson              1-0 (20170503)                                  Claes Fransson – Daniel Skarehag             0-1 (20170518)                              Andreas Granath – Jona Malm                   1-0 (20170521)                               Daniel Skarehag – Christian Thomasson  0-1 (20170522)                           Andreas Granath – Christian Thomasson 1-0 (20170525)                              Henrik Boustedt – Oleg Shchetinin            1-0 (20170526)                             Anders Svensson – Oleg Shchetinin          ½-½ (20170531)                           Christian Thomasson – Daniel Skarehag   0-1 (20170606)                                 Oleg Shchetinin – Andreas Granath            1-0  (20170615)                             Christian Thomasson – Claes Fransson      0-1  (20170622)                               Oleg Shchetinin – Jona Malm                        1-0 (20170627)                            Daniel Skarehag – Oleg Shchetinin             1-0 (20170629)                                       Claes Fransson – Anders Svensson               0-1 (20170702)                              Seppo Eskola – Hans-Magnus Karlsson       0-1 (20170803)                               Oleg Shchetinin – Claes Fransson                 1-0 (20170826)

Vegaligan 2017 ställning efter 10 partier