Krokodiler

Manhems Krokodiler bildades år 1993 för att stötta sällskapet ekonomiskt efter en tid av besvärliga finanser. Man ansluter sig genom att betala ett stödbidrag på minst 250 kronor, vilket premieras med ett ‘Krokodil’-medlemskap. ‘Stor-Krokodiler’ blir de som betalar 600 kronor.

Föreningen är fortfarande mycket livaktig och har i mars 2019 33  medlemmar, varav 19 är Stor-Krokodiler.

Manhems Krokodiler innebär ett mycket viktigt ekonomiskt stöd för SS Manhem, inte minst eftersom andra inkomster varierar.

Stor-Krokodiler Krokodiler
Mats Eriksson Oskar Engdahl
Siv Bengtsson Lars Abrahamsson
Joachim Bergré Stefan Nitsche
Rutger Almquist Bo-Göran Mellbin
Mattias Fredriksson Lars Bergström
Stellan Welin Marika Larsson
Håkan Warston Patrik Abrahamsson
Johan Olsson Johan Ersson
Krister Berg Bertil Ekstrand
Björn Andersson Sam Friberg
Sören Svensson Jan Möller
Lars Lindh Claes Fransson
Roy Johansson Sam Friberg
Claes R. Nilsheden Anders Berggren
Hans Ekström
Fredrik Andersson
Vincent Andréasson
Oskar Engdahl
 Mattias Lundström

 

Föreningen arrangerar varje år en krokodilkväll för medlemmarna. Den senaste kvällen, den 4 april 2018, höll undertecknad ett föredrag på temat Siegbert Tarrasch och schackpedagogik

Traditionen med att anslå medlemsnamnen i klubblokalen fortsätter i form av medlemstavlorna, som hänger i allrumsdelen av våra lokaler.

Du kan alltid bli medlem! Du kan betala direkt till plusgiro 628 66 93-4, Manhems Krokodiler, men glöm inte att ange namn och adress. Har du frågor eller funderingar var god kontakta mig på roy.johansson@dom.se eller på manhemskrokodiler@ssmanhem.se.

Roy Johansson
1:e krokodilskötare
070-4361372