Nya steg 1-tränare utbildade

På Kuggaviks kursgård, strax söder om Åsa, hölls nyligen en steg 1-kurs inom ramen för Sveriges Schackförbunds utbildning Tränarskolan. Fyra manhemiter fanns med bland kursdeltagarna, nämligen Johannes Aira, Henric Bergenwall, Zdenko Naglic och Jacob Stråberg. Samtliga är aktiva som tränare i klubbens ungdomsverksamhet.

Som kursledare fungerade undertecknad. Nästa utbildningstillfälle blir den 11-12 november, då en steg 3-kurs går av stapeln.