Tio juniorgrupper under hösten

Inkluderat schackskolan på Annedal har klubben tio träningsgrupper i gång under höstterminen. Så här ser det ut:

Måndag, mellanstadiet: Janne Adolfsson och Jacob Stråberg
Måndag, inslussning: Henric Bergenwall och Johannes Aira
Tisdag, mellanstadiet: Calle Jarebo och Jakob Wåhlander
Onsdag, Annedal nybörjare: Mats Eriksson och Oliver Murgårdh
Onsdag, Annedal fortsättning: Mats Eriksson och Oliver Murgårdh
Onsdag, ratingaspiranter: Mats Eriksson och Oliver Murgårdh
Torsdag, inslussning: Zdenko Naglic och Rickard Dave
Torsdag, ratingaspiranter: David Fendrich och Victor Nithander
Torsdag, kadetter: Mats Eriksson
Torsdag, juniorer: Joel Åkesson

Du som har frågor angående träningen: vänd dig till undertecknad på klubben via info@ssmanhem.se eller
tel. 24 47 45.