IM-turneringen rond 4: många remier

Remierna duggade tätt i den fjärde ronden av Spiltan & Pelaro 2006 på tisdagen och mer upphetsande tilldragelser har ägt rum i en schacklokal. Det innebär att ledningen fortfarande är sexdelad inför halvtidspasseringen i morgon.

Karl Johan Moberg

Rauan Sagit remis
Hannes Langrock Victor Nithander remis
Joel Åkesson Sergej Kasparov remis
Bengt Svensson Heikki Westerinen remis
Vjatjeslav Syskov Josef Ask 1 – 0

Josef Ask spelade Najdorf mot Vjatjeslav Syskov, men efter att spelet öppnats i centrum tidigt kom han aldrig till rockad. I en svår ställning gick Ask i en tredragsmatt.

Heikki Westerinen valde Rubinsteinvarianten i Franskt, av vissa ansedd som ett sömnmedel, mot Bengt Svensson. Det mest spännande var de regelbundet återkommande pjäsavbytena och efter trettio drag tog man remi efter dragupprepning.

Hannes Langrock nyttjade än en gång Larsens spelöppning, denna gång mot Victor Nithander. Det mynnade ut i ett slags treradersställning där tysken fick terrängövervikt genom framstöten e4-e5. Efter tjugo drag upplöstes spänningen, inte på brädet utan genom att spelarna tog remi.

Karl Johan Moberg spelade sitt numera vanliga 1. d4 och Rauan Sagit svarade med Damindiskt. Vit fick en halvöppen c-linje och svart en dito e-linje och sedan båda spelarna slagit av en springare på e5 respektive e4 öppnades d-linjen för Kalle, samtidigt som Rauan sökte spel på kungsflygeln. Ställningen var dock i balans och när man bytt ned till tornslutspel var det dags att signera protokollen.

Rondens enda längre parti blev det mellan Joel Åkesson och Sergej Kasparov, där den senare till en början tog på sig en efterbliven bonde på d-linjen. Efter dambyte gick det dock inte att hålla den tillbaka längre utan Kasparov kunde rycka fram, byta av den och ta sig in i slutspel där han stilenligt fjäderpressade Joel i fyrtio drag. Manhemiten var dock hela tiden inom remimarginalen och detta blev också det logiska resultatet.

Ställningen efter fyra ronder: Karl Johan, Rauan, Joel, Hannes Langrock, Sergej Kasparov och Bengt Svensson 2½, Heikki Westerinen och Vjatjeslav Syskov 2, Victor 1 och Josef Ask 0.

Partierna hittar du här: www.ssmanhem.se/filer/Pelaro2006.pgn