Årsmöte i Göteborgs schackförbund år 2022

Årsmöte för Göteborgs schackförbund är på måndag 20220328 kl. 19:00. På plats i Göteborgs schackcentrum för första gången på länge. Medlemmar i klubbarna är såklart varmt välkomna.

Dagordning m.m.