Nordhems skolmästerskap avgjort med 31 deltagare

Nordhemsskolans mästerskap är avgjort vad gäller klasstävlingarna. Lågstadiemästerskapet samlade 20 deltagare, varav sju gick vidare till den individuella finalen. Klasstävlingen fick en överraskande utgång i det att en förstaklass gick segrande ur striden, inte så vanligt. Resultat, klasstävlingen: 1. Klass 1T Tärnan 82 poäng, 2. Klass 2-3M Måsen 77, 3. Klass 1M Måsen 64 och 4. 2-3T Tärnan 24.

Mellanstadiets mästerskap samlade blott elva deltagare, varav sju gick vidare till individuell final. Klasstävlingens resultat: 1. Klass 4-5T Tärnan 45 poäng och 2. 4-5M Måsen 38.

Arrangemangen sköttes av undertecknad tillsammans med Kristian Aaltonen och Michael Sheingold.