Vårens skolmästerskap: Fjällskolan

Under början av våren brukar Manhem arrangera skolmästerskap vid låg- och mellanstadieskolorna i Linnéstaden. Det är ett viktigt led i den uppsökande verksamheten och mästerskapen brukar locka många deltagare. Upplägget är att alla barn som vill får vara med. Manhem ställer upp med material, ledare och organisation medan skolorna låter schacket spelas på skoltid och i skolans lokaler.

Först ut i år var Fjällskolan, där lågstadiet spelade på måndag förmiddag och mellanstadiet på tisdag förmiddag. Dessa tävlingar lockade 38 respektive 50 deltagare. I första steget avgörs klasstävlingen och bästa klass på lågstadiet blev 3A på 123 poäng före 1A på 118, 2A på 112 och 1B på 98. Mellanstadiet vanns av 5A på 125 före 4A på 109, 6A på 95 och 6B på 71.

De elever som tagit mest poäng går nu vidare till den individuella finalen. Samtidigt erbjuds möjlighet att pröva på schack i en ny grupp på onsdagar.

Vid mästerskapen på Fjällskolan medverkade förutom undertecknad Stig Grönlund, Johan Carlsson och Claes R. Nilsheden. Stort tack till dessa!