Schackveckan 2008

Resultat

Partier

Övrigt

  • Nyhetsinlägg
  • 2008 var första året Manhems Schackvecka hade s.k. eloturnering och officiellt började benämnas Manhems schackvecka istället för Manhems IM-normturnering.