Lilla Kvibergspelen

Parallellt med Kvibergspelen spelas Lilla Kvibergspelen, som är öppen för alla med Elo-tal lägre än 1600.

Spelform, spelprogram och anmälan

Är samma som för Kvibergspelen.

Priser

Huvudpriser
1. 2500 kronor
2. 1500 kronor
3. 999 kronor

Delas enligt Hortmetoden, dock endast till och med placering 5.

Ratingpriser
999 kronor i grupper om cirka 10 spelare.

Endast spelare med Elo-tal kan erhålla ratingpris. Bokpriser till de tre bästa spelarna utan Elo-tal.

Startavgift

Startavgift 500 kronor vid betalning före 13 september. Vid senare betalning och på plats 600 kronor.

Startavgiften sätts in på SS Manhems plusgiro 42 28 22 -7 (ange namn). Vid betalning från utlandet använd IBAN: SE94 9500 0099 6026 0422 8227, BIC: NDEASESS.

Spelare som är markerade som betalda på webben kan komma direkt till första rondstart utan avprickning.