Regler och spelarinformation

OBS – I 2019/20 års GP serie ligger Kvibergspelen i slutet av september istället för som det låg innan – i början av maj. Konsekvens av detta är att Kvibergspelen spelas två gånger 2019 men att inget Kvibergspelen kommer gå våren 2020. Övrig information:

– Kvibergspelen är en del av Svenskt Grand Prix.

– Lottning är på formatet Fide-Schweizer och görs via SSF:s medlemssystem. Program som används är JaVaFo och det skall följa Fides bestämmelser för Schweizerlottning.

Fides schackregler och Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser gäller (de aktuella – dokumentet uppdateras regelbundet av SSF).

– Mobiltelefon får inte vara påslagen under spel (gäller även flygplansläge) eller ge ifrån sig ljud. Man får dock förvara mobilen på sig under spelet, så länge den är helt avstängd. Straffet ifall man fortfarande spelar och mobil-förseelse sker är partiförlust. När man är klar med sitt parti får man ha på mobilen, fast endast på behörigt avstånd från områden där spel pågår. Vid misstänkta fusksituationer kommer saken utredas av SSF.

– Åskådare & klara spelare uppmanas att vara så tysta som möjligt under pågående spel och gå ända bort bort till utanför konferensdelen av lokalen ifall konversationer behöver has.

– Rökning under spel sker framför arenan, fast synligt från huvudingången.

– Tävlingsjury kommer meddelas när sådan satts ihop. Vid protest till tävlingsjuryn skall a) en underskriven framställan rörande vad som protesteras mot lämnas till tävlingens sekretariat och b) En depositionsavgift på 200kr (400kr vid protest från tredje part) erläggas till sekretariatet eller arrangörens bankkonto. Hela eller delar av denna kan sedan komma att återbetalas om protesten finnes vara rimlig. Protester skall vara inlämnade innan söndag 29/9, 19.00, men även senare inkomna protester kan komma att behandlas i undantagsfall.

– Prispengar betalas ut via bankkonto. Pristagare kommer ombedjas att fylla i formulär med bankuppgifter m.m. (hämtas vid sekretariatet). Observera att reglerna för svenskt GP också gör gällande att “I de enskilda deltävlingarna ska kontouppgifter och personnummer lämnas till arrangören inom en månad efter tävlingens slut, annars tillfaller prispengarna arrangören.” Huvudpriser delas enligt Hort-metoden. Ranking- och specialpriser delas inte. Hortmetoden går mycket förenklat ut på att spelare i samma poänggrupp delar helt lika på 50% av prispengarna och 50% av prispengarna delas efter placering. I Kvibergspelen har vi en restriktion i att spelare 9 och neråt i Kvibergspelen samt spelare 6 och ner i Lilla Kvibergspelen inte medverkar i eventuella delningar. Det här är för att motverka mycket stora delningar (och indirekt delningar där mycket små summor delas ut till de som vinner minst).

– Särskiljning beräknas enligt modell i tävlingsbestämmelserna:

1. Bäst kvalitetspoäng (Beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som ett parti mot en fiktiv motståndare som har samma poäng som spelaren före partiet och som spelar remi i alla återstående ronder.)

2. Inbördes resultat, 3. Flest vinstpartier, 4. Flest svartpartier, 5. Lottning

– Ranking för tävlingen tillgodoräknas först 1/11; detta till följd av att Kvibergspelen ligger så nära månadsslutet i september. Möjligen kommer snabbschackspartierna kunna tillgodoräknas 1/10.