Kvibergspelen – Personlig anmälan m.m.

Kvibergspelen är bara en väldigt kort tid in i framtiden. Här följer några saker som arrangörerna skulle vilja dra innan tävling:

Kontaktuppgifter info@ssmanhem.se har vidareskickning aktiverat och kommer läsas av flitigt under tävlingen. Skicka gärna mail till denna adress om det är något som undras över eller behöver dras med arrangörerna. Telefon 031-244745 kommer vara vidarekopplad under tävlingen och gå till tävlingsledare Harald Berggren Torell.

Personlig anmälan görs utanför konferensrummen på andra våningen i Prioritet Serneke Arena (Krutvägen 2, Göteborg). Personlig anmälan kommer vara öppen mellan kl. 16.00-17.30. Står det att man har betalt på listan över Kvibergspelens anmälda, liggandes på schack.se (länk), kan man skippa den personliga anmälan och komma direkt till spelstart kl. 18.30.

Betalning Endast en fullständig betalning har lett till att man fått en bock i betalt-kolumnen. Avser man betala på plats, i samband med personlig anmälan är både kontanter och Swish OK. Har man betalt hundra kronor (eller annan delsumma av startavgift) för lite och av den anledningen ej står som avbockad på schack.se får man ändå lov att komma till spelstart 18.30. Man kommer dock ombedjas att komplettera sin ofullständiga betalning. Detta göres kontant eller med Swish vid den personliga anmälan, kontant i sekretariatet (under fredagen) alternativt enligt överenskommelse med tävlingsledningen. Finns oklarheter maila eller ring. För betalningskompletteringar gäller att man betalar differensen upp till den summa man skulle betalt första gången och då ej de 100kr extra som annars skulle tas vid betalning på plats. Startavgifter:

Kvibergspelen:

550kr om man anmält sig och betalt innan den 10 april.

650kr om man anmält sig och betalt någon gång från den 10 april till 19 april.

750kr om man betalar i samband med personlig anmälan fredag 20 april.

Lilla Kvibergspelen:

450kr om man anmält sig och betalt innan den 10 april.

550kr om man anmält sig och betalt någon gång från den 10 april till 19 april.

650kr om man betalar i samband med personlig anmälan fredag 20 april.

Böcker till vinnarna i bokutlottningen som gjordes inför tävlingen kan avhämtas vid den personliga anmälan eller senare i tävlingens sekretariat.

Parkering finns platser utanför arenan dock betalparkering överallt i närheten av arenan. Planer och improviserade ställen även dem inte säkra från p-vakter.

Väl mött i Kviberg!

20 april, 2018
Harald Berggren Torell

Nytt datum för införande av senamälningsavgift

Efter beslut i arrangörsgruppen har datumet då 100kr extra i startavgift börjar tas ut flyttats från 6/4 (inbjudans datum) till 10/4 (nytt datum). Det som gäller är att man skall ha anmält sig, betalt och vi arrangörer skall ha sett att betalningen kommit in senast måndag 9/4.

8 april, 2018
Harald Berggren Torell

Vinnare i bokutlottningen framlottade

Vinnare i bokutlottningen framlottade:

  • David Rasti, SS Manhem
  • Rickard Dahlström, Skara SS
  • Jörgen Karlsson, Västerviks ASK

Grattis till vinnarna, som kan hämta sina priser i sekretariatet vid lämplig tidpunkt under tävlingen eller strax innan.


Harald Berggren Torell

Inbjudan på engelska

Inbjudan har nu översatts till engelska. Den går att laddas ned på länken nedan.

Inbjudan på engelska 

24 februari, 2018
Jonas Bengtsson

Inbjudan i pdf-format

Nedan kan inbjudan i PDF-format beskådas:
Kviberg-18-2

Länk för nedladdning hittar du här.

31 december, 2017
Jonas Bengtsson