Eloturneringen färdigspelad: Ture Lehtonen vinnare i kavaj

Sista ronden i Elo-turneringen erbjöd inga omkastningar i täten, utan Ture Lehtonen kunde hålla avståndet och blev turneringsvinnare i kavaj.

Harald Berggren Torell

0 – 1

Jonas Bengtsson

Tomas Segerberg

0 – 1

Lennart Wahlström

Ture Lehtonen

 

Friron

Slutställning: 1. Ture Lehtonen 5 (av 8), 2. Lennart Wahlström 4½, 3. Jonas Bengtsson 4½, 4. Harald Berggren Torell 4, 5. Tomas Segerberg 2 (5 delt.).

Här hittar du turneringstabellen.

Stormästarturneringen färdigspelad: i slutänden säker seger för Emanuel Berg

Läget i stormästarturneringens toppstrid blev oförändrat också den åttonde ronden igenom, men det berodde inte på brist på försök från ledande Emanuel Berg, som ficki inställa vinstförsöken först efter 145 drags spel.

Magnus Carlhammar

1 – 0

IM Michael Richter

IM Axel Smith

1 – 0

IM Victor Nithander

GM Emanuel Berg

remis

GM Tiger Hillarp Persson

IM Jasmin Bejtovic

remis

GM Sune Berg Hansen FM

IM Daniel Semcesen

remis

GM Jon Ludvig Hammer

Jasmin Bejtovic spelade vit i den slutna varianten av Sicilianskt. Vit öppnade f-linjen och borrade in en häst på fältet f6, varefter en dragupprepning med hot på den hästen framlockade en tidig remi.

Daniel Semcesen spelade vit mot Jon Ludvig Hammer som valde Tarraschvarianten i Damgambit. Inte den minsta isolani uppträdde på brädet utan spelarna bytte till sig majoriteter på olika flyglar.  Ingendera spelaren fick några svagheter och efter 24 drag, när dam och torn återstod på var sida, nöjde sig spelarna med fredsslut.

Axel Smith var vit mot Victor Nithander, som ställde upp sig med moderna försvaret. Båda spelarna rockerade kort och Smith öppnade h-linjen medan Victor aktiverade sig på andra kanten. Dock kom i den vevan en löpare off side, saknade reträttväg och skulle gå förlorad, varför Victor gav slaget förlorat.

Moderna försvaret blev det också mellan Emanuel Berg (vit) och Tiger Hillarp Persson. Vit behöll kungen i mitten medan svart rockerade kort. Svart ryckte fram på famflygeln och vit på anda sidan, så att båda bondemajoriteterna var ganska låsta. I samband med pjäsbyten ned till olikfärgade löpare hamnade en merbonde på Bergs sida, men då båda sidornas enda respektive svaghet krävde kungens försvar enades spelarna om remi efter 45 drag.

Magnus Carlhammar spelade vit mot Michael Richter i någon sorts Katalanskt. Magnus rockerade kort och tysken långt, samtidigt som han bryta upp h-linjen mot manhemitens kung. Vit stod dock ganska trygg och svarts spel begränsade sig till en diagonal på de mörka fälten. Richters dam letade in sig på denna med dambyte som följd. Richter offrade förtrutet kvalitet för att förnya sitt spel på de mörka fälten. Denna gång fick han förbundna fribönder på damflygeln. Men just som fribönderna såg som farligast så slappnade tysken av sin uppmärksamhet och lät Magnus gå runt hans pjäser med matthot på sista raden som följd. Richters löpare var fullt upptagen på damflygeln och kunde inte skynda till hjälp. Ridå!

Slutställning: 1.  GM Emanuel Berg 6½, 2. GM Jon Ludvig Hammer 6, 3. IM Axel Smith 5½, 4. IM Daniel Semcesen 5, 5. GM Sune Berg Hansen 5. 6. IM Jasmin Bejtovic 4½, 7. IM Michael Richter 4, 8. GM Tiger Hillarp Persson 4, 9. IM Victor Nithander 3, 10. FMMagnus Carlhammar 1½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Därmed är årets stormästarturnering färdigspelad och den blev hittills starkaste i raden. Våra egna spelare kreerade denna gång minde framträdande roller, men så kan det bli när motståndet är hårt. ”Det som inte dödar, det härdar” har dock någon vis man sagt. Kanske skall årets stormästarturnering bli det slutliga belägget för den tesen.

Eloturneringen: Ture Lehtonen behåller ledningen inför söndagens finalrond

Den nästa sista ronden innebar en förlust för ledande Ture Lehtonen mot Tomas Segerberg. Han behåller dock ledningen med en poäng inför söndagens avslutningsrond. Dock bör man notera att Lehtonen avslutar med frirond, vilket innebär att Harald Berggren Torell har möjlighet att nå i kapp vid en vinst.

Ture Lehtonen

0 – 1

Tomas Segerberg

Lennart Wahlström

remis

Harald Berggren Torell

Jonas Bengtsson

 

Frirond

Här hittar du turneringstabellen.

Stormästarturneringen 8: hård kamp innan Emanuel Berg nöjde sig med remi

Läget i stormästarturneringens toppstrid blev oförändrat också den åttonde ronden igenom, men det berodde inte på brist på försök från ledande Emanuel Berg, som ficki inställa vinstförsöken först efter 145 drags spel.

GM Jon Ludvig Hammer

remis

IM Jasmin Bejtovic

GM Sune Berg Hansen FM

remis

GM Emanuel Berg

GM Tiger Hillarp Persson

0 – 1

IM Axel Smith

IM Victor Nithander

1 – 0

Magnus Carlhammar

IM Michael Richter

Remis

IM Daniel Semcesen


Tiger Hillarp Persson spelade Spanskt mot
Axel Smith som svarade med Berliner. Ställningen blev ganska jämn och höll sig sådan tills vit försökte komplicera spelet runt trettionde draget med först ett bondeoffer och sedan strax även ett tornoffer, som dock inte höll och Smith drog det längsta strået.

Jasmin Bejtovic spelade Kungsindiskt mot Jon Ludvig Hammer, som svarade med Lg5 jämte f2-f4. Ett stycke in i mittspelet tog Hammer chansen att offra en bonde för att i stället få en understödd fribonde på damflygeln Efter att ha investerat också en kvalitet kom bonden ned till sjunde raden, men mer blev det inte utan parterna delade poängen..

Daniel Semcesen försvarade sig med Holländskt mot Michael Richter. Via en del förvecklingar uppstod ett slutspel med torn och två löpare och därefter en löpare med ganska stora remimarginaler och därefter dragupprepning.

Victor Nithander spelade Engelskt mot Magnus Carlhammar, som via Wedberg-systemet  och diagonalöppning lyckades tillskansa sig en kvalitet. Ganska snart tog Victor tillbaka en bonde och sedan en till. Taktiska hot mot svarts kung tvingade Magnus att släppa också en kvalitet och strax därefter slog vits angrepp igenom.

Sune Berg Hansen spelade 1.e4 och vidare Lb5+ mot Emanuel Bergs Sicilianskt. Ställningen hölls ganska balanserad in till ett slutspel med torn och löpare på var sida, som uppkom strax efter fyrtio drag. Det var tre bönder kvar på var sida och ganska lika spel sett med lekmannaögon. Att döma av de dragupprepningar som låg på bordet men avböjdes av Berg var det denne som spelade på vinst och efter nittio drag vecklade man ned till slutspel med torn och två bönder på var sida. En av vits bönder var tendens till svag, så kanske det var värt att försöka spela på… Den betänketid vi använder; 90 minuter på 40 drag och därefter 30 minuter för resten samt från första draget 30 sekunders tillägg per drag; ger möjlighet att hålla spelet i gång rätt så länge och det fick den glesnande åskådarskaran besanna denna gång. Efter 140 drag spelade drag fick Berg Hansen in ett hot mot en av Bergs återstående bönder och kunde forcera remi efter summa 145 drag. Schack är inget för latmaskar!

Ställningen efter åtta ronder: Emanuel Berg 6, Jon Ludvig Hammer 5½, Daniel Semcesen, Sune Berg Hansen och Axel Smith 4½, Jasmin Bejtovic och Michael Richter 4, Tiger Hillarp Persson 3½, Victor Nithander 3 och Magnus Carlhammar ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Blott en rond återstår nu av årets stormästarturnering med Emanuel Berg fortfarande i ledningen. Morgondagens finalrond spelas med start klockan 10. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).

 

Stormästarturneringen 7: remi i toppmötet

På fredagen spelades den sjunde ronden av schackveckans stormästarturnering. Det med spänning emotsedda mötet mellan de båda tätmännen Emanuel Berg och Jon Ludvig Hammer mynnade ut i remi efter 75 drags kamp och därmed leder Berg fortfarande med en halv poäng.

IM Victor Nithander

0 – 1

IM Michael Richter

FM Magnus Carlhammar

0 – 1

GM Tiger Hillarp Persson

IM Axel Smith

remis

GM Sune Berg Hansen

GM Emanuel Berg

rems

GM Jon Ludvig Hammer

IM Jasmin Bejtovic

remis

IM Daniel Semcesen

Axel Smith inledde med dambonden mot Sune Berg Hansen och fick Meranervarianten till svar. Efter aderton inte så dramatiska drag enades spelarna om remi.

Jasmin Bejtovic spelade Italienskt med d2-d3 mot Daniel Semcesen, som stötte med d6-d5 i centrum. Ett jämviktsläge uppstod i centrum varefter en dragupprepning avslutade kampen.

Michael Richter spelade Franskt mot Victor Nithander, som besvarade det med Tarraschvarianten med f2-f4. Via ett pjäsavbyte på c4 fick tysken bondemajoriteten på damflygeln. Denna omvandlades till en avlägsen fribonde på a-linjen och i samma veva föll en bonde för Victor, vilket blottställde hans kung. Med svag kung och en svart fribonde på andra kanten blev vits försvarspjäser hårt ansträngda och vid fyrtionde draget måste han ge slaget förlorat.

Magnus Carlhammar spelade 1. Sf3 mot Tiger Hillarp Persson, men via en udda dragföljd uppstod Lettisk gambit med d2-d3! Via damschack på e-linjen uppstod dock snabbt ett slutspel med färre bondeöar och ngot mer terräng för stormästaren. I det efterföljande slutspel med torn och springare utnyttjade Hillarp Persson sitt flertal på damflygeln till att skaffa, först hängande bönder i centrum, och sedan via framstöt med sin kantbonde, två förbundna fribönder i centrum som blev avgörande.

Emanuel Berg spelade Spanskt i toppmötet med Jon Ludvig Hammer, som försvarade sig med Berliner. Berg lät centrumbönderna vara kvar på brädet med d2-d3 och via löparbyte på e3 fick han en dubbel e-bonde men också ett fält på den halvöppna f-linjen. Hammer gick till bondeoffensiv på damflygeln, som rensades på bönder. Berg lyckades inte få till några farligheter mot svarts kung, utan spelet förflackades till ett springarslutspel med merbonde för norrmannen. Det begränsade materialet gjorde dock att vi utan problem kunde hålla jämvikten till slutet.

Ställningen efter sju ronder: Emanuel Berg 5½, Jon Ludvig Hammer 5, Daniel Semcesen och Sune Berg Hansen 4, Axel Smith, Jasmin Bejtovic, Tiger Hillarp Persson och Michael Richter 3½, Victor Nithander 2 och Magnus Carlhammar ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Nu återstår bara två ronder av stormästarturneringen och Emanuel Berg är fortfarande i en ledning med en halv poäng, Också den näst sista ronden startar spelet klockan 14. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).

Stormästarturneringen 6: än är det inte oavgjort!

I och med den sjätte ronden av schackveckans stormästarturnering hettar det till i tätstriden; Daniel Semcesen besegrade hittills orörbare Emanuel Berg, varigenom Jon Ludvig Hammer kunde sega sig en halvpoäng närmare inför morgondaegns möte med ledaren.

GM Jon Ludvig Hammer

remis

IM Axel Smith

GM Sune Berg Hansen

1 – 0

FM Magnus Carlhammar

GM Tiger Hillarp Persson

remis

IM Victor Nithander

IM Daniel Semcesen

1 – 0

GM Emanuel Berg

IM Michael Richter

remis

IM Jasmin Bejtovic

Jon Ludvig Hammer spelade Damgambit mot Axel Smith, som utvecklade löparen till b4. Kamp i centrum kännetecknade striden utan att någondera sidan fick något övertag. Vid trettiodragsstrecket nådde spelarna ett löparslutspel, där svart stod något mer aktivt med sin kung. Vit kunde dock enkelt hindra kungens inträngande och spelet slöt remi genom dragupprepning.

Magnus Carlhammr spelade som svart Philidor mot danske stormästaren Sune Berg Hansen. Efter dryga tio drag blev centrum låst, vilket Berg Hansen utnyttjade till att samla sina pjäser till damflygeln, där båda kungarna befann sig. Svarts armé rullade ihop sig som en igelkott, men ett vitt springaroffer öppnade vägen in mot svarts kung. Efter 29 drag stod Magnus inför tvingande matt och gav slaget förlorat.

Tiger Hillarp Persson valde Sämischvarianten mot Victor Nithanders kära Kungsindiskt. Svart sökte spel på damflygeln, men vit formerade sina pjäser mot kungen och försökte ett pjäsoffer som dock svart inte antog. Spelarna tog remi efter 33 drag i en inte helt klar ställning, möjligen påverkade av klockkrakel i det spända läget.

Också mellan Daniel Semcesen och Emanuel Berg blev det Kungsindiskt med den senare bakom de svarta pjäserna. Med centrum låst prövade Berg en kungsflygeloffensiv med sina bönder, men Semcesen blev inte skyldig utan fick nöjet att spela ett oantagbart damoffer just som Berg började aktivera sina pjäser. Berg höll tungan rätt i mun och efter förvecklingar avvecklades spelet till DTL på var sida efter tjugo drag, dock med en känslig kungsställning för svart. Berg gav en bonde för att öppna linjer mot Semcesens skyddade kung. Vits kung kröp in i tryggheten och när Berg tog tillbaka sin bonde öppnades angreppslinjer mot hans kung, som Semcesen inte var sen att utnyttja. Efter tidsnöden stod Berg inför matt och var tvungen att ge torn för att fortsätta kampen. Trots  fribönder var uppgiften för svår och efter 58 drag hade Berg dukat under.

Ställningen efter sex ronder: Emanuel Berg 5, Jon Ludvig Hammer 4½, Daniel Semcesen och Sune Berg Hansen 3½, Axel Smith och Jasmin Bejtovic 3, Tiger Hillarp Persson och Michael Richter 2½, Victor Nithander 2 och Magnus Carlhammar ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Spelet i rond 7 börjar klockan 14 på fredag. För den som ännu inte har besett spelet på plats äger det rum på Vegagatan 20. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).

Stormästarturneringen 5: Emanuel Berg tog femte raka!

Den femte ronden av schackveckans stormästarturnering innebar att Emanuel Berg via en seger mot Jasmin Bejtovic förstärkte det grepp han har kopplat om turneringen. Eftersom också ende förföljaren Jon Ludvig Hammer vann sitt parti lever ändå spänningen, åtminstone tills de tu möts i den sjunde ronden.

GM Tiger Hillarp Persson

remis

IM Michael Richter

IM Victor Nithander

remis

GM Sune Berg Hansen

FM Magnus Carlhammar

0 – 1

GM Jon Ludvig Hammer

IM Axel Smith

remis

IM Daniel Semcesen

GM Emanuel Berg

1 – 0

IM Jasmin Bejtovic

Tiger Hillarp Persson spelade som vit Engelskt mot Michael Richter, som försvarade sig med det s.k. Wedberg-systemet. Helt enligt mallen stötte vit på damflygeln, men vid ett avbyte gav han en kvalitet. Men just som det såg som mest intressant ut enades spelarna om remi.

Victor Nithander spelade vit i Italienskt mot Sune Berg Hansen och valde en sluten uppställning. Manhemiten försökte rikta in sina pjäser mot danskens kungsställning, men denne höll tämligen enkelt balansen. Efter fyrtiotalet drag i en ganska lika ställning delade spelarna poängen.

Jon Ludvig Hammer spelade som svart Stonewall-varianten i Holländskt mot Magnus Carlhammar. Än en gång spelade Magnus in sin d-bonde till d5 som stödjepunkt. Den unge norrmannen gick dock runt denna och hittade starka centrala pjäsplaceringar. Vits fianchettolöpare byttes av och fälten runt vits kung blev svaga. I tidsnöden chanserade vits ställning och vid fyrtiodragskontrollen kunde svart vinna vits dam tack vare svagheterna runt vits kung.

Holländskt blev det också mellan Axel Smith (vit) och Daniel Semcesen. Den jämna kampen pågick hela 63 drag och efter dem var brädet helt tomt på pjäser.

Turneringsledaren Emanuel Berg öppnade med e-bonden mot Jasmin Bejtovic som besvarade detta med den accelererade draken i Sicilianskt. Bejtovic erhöll aktivt spel och höll spelet väl uppe, men framemot fyrtiodragsstrecket började Bergs oansenliga d-bonde röra sig framåt. Det såg inte så farligt ut från början, men när pjäserna försvann återstod till sist ett damslutspel med en stark central fribonde för vit. Ställningen var ganska öppen, men Berg lyckades med konststycket att skydda bonden och via damschackar föra den närmare förvandlingsfältet, samtidigt som han täckte svarts försvarsschackar på andra sidan av brädet. Efter sextio drag satt sista spiken i bosnierns kista.

Ställningen efter fem ronder: Emanuel Berg 5, Jon Ludvig Hammer 4, Sune Berg Hansen, Axel Smith, Jasmin Bejtovic och Daniel Semcesen 2½, Tiger Hillarp Persson och Michael Richter 2, Victor Nithander 1½ och Magnus Carlhammar på ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Starttiden är 1400 också för den sjätte ronden på torsdag. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).

Elo-turneringen 5 och 6: växlingar i täten

På onsdagen var det dags för dubbelrond i Elo-turneringen med både rond 5 och 6 för de i sanning aktiva deltagarna. Tävlingen är jämn och det växlar i täten. I och med sin vinst i sjätte ronden tronar i skrivande stund Jonas Bengtsson högst i fältet på 3½. Dock har Harald Berggren Torell på 3 ett parti mer kvar att spela.

Jonas Bengtsson

0 – 1

Harald Berggren Torell

Lennart Wahlström

remis

Tomas Segerberg

Ture Lehtonen

 

Frirond

Lennart Wahlström

1 – 0

Ture Lehtonen

Jonas Bengtsson

1 – 0

Tomas Segerberg

Harald Berggren Torell

 

Frirond

Här hittar du turneringstabellen.