Manhems schackvecka – Elo 7: Laith Kasib vann finalmötet

I sjunde ronden av Eloturneringens fick möjligen tätstriden sitt avgörande, när Laith Kasib tämligen snabbt kunde besegra värste utmanaren Harald Berggren Trell. Närmast hotar nu Lennart Wahlström, en poäng bakom Kasib. Dessa möttes dock redan i inledningsronden med vinst för Wahlström som följd.

Laith Kasib

1 – 0

Harald Berggren Torell
Lennart  Wahlström

1 – 0

Håkan Knutsson
Lennart Fransson

0 – 1

Sebastian Nemeth
Göran Andersson

1 – 0

Jens Lundell
Bengt Wihlborn

remis

Börje Persson


Ställningen efter sju ronder:
Laith Kasib 6, Lennart Wahlström 5, Harald Berggren Torell 4½, Göran Andersson och Sebastian Nemeth 4, Jens Lundell 3½, Håkan Knutsson och Lennart Fransson 2½ samt Börje Persson och Bengt Wihlborn 1½ poäng.

Tabellen för eloturneringen hittar du här.

Manhems schackvecka – stormästarturneringen 7: Emanuel Berg i till synes säker ledning

Stormästarturneringens sjunde rond blev rätt så remimättad  men förflöt inte helt utan kamp.

Allan Stig Rasmussen låg en poäng efter Emanuel Berg och fick Sicilianskt emot sig. Båda spelarna tycktes dock ganska nöjda med att bevara status quo och skakade hand efter blott tolv spelade drag.

Tiger Hillarp Persson var vit mot Victor Nithander i en kungsindier, där han tidigt gick till bondeoffensiv på damflygeln som mynnade ut i en egen bonde på d6. Victor låg under med denna bonde och sökte motspel genom att tränga in med damen på kungsflygeln mot vit som inte hade rockerat.  Det svarta spelet såg dock inte särskilt hotfullt ut; tvärtom löpte damen risk att hamna utanför spelet och mot slutet av dragserien kunde Hillarp kontraslå i centrum med ett kvalitetsoffer som  med rätt uppföljning möjligen hade varit avgörande. I den valda fortsättningen hade han kanske förbisett Victors följande mothot och efter ett stort antal schackar tog spelarna remi.

Magnus Carlhammar spelade vit mot Hans Tikkanen i en Damgambit där spelarna tidigt bytte dam och rockerade långt. Ställningen såg ganska jämn ut med en vit springare på e5 som höll samman vits ställning. Mot slutet av dragserien lyckades Tikkanen byta av den och därefter gå in och kalasa på vita bönder. Magnus försökte gå till motspel i centrum men det var inte lätt att åstadkomma farligheter där och som han som bäst försökte föll tiden i besvärlig ställning.

Axel Smith ställdes mot Michail Ivanov, som försvarade sig Slaviskt med snabbt b5. Svart befäste fältet d5 omsorgsfullt och efter sexton drag var spelarna nöjda för dagen.

Oleg Spirin försvarade sig sicilianskt mot Daniel Jakobsen Kovachev, som sökte hålla terräng med c2-c4. Ett ganska långvarigt manövrerande följde innan Spirin slog till med framstöten d5 i centrum. Ryssen stod till synes mer aktivt efter detta, men Kovachev höll spelet under kontroll och efter uppnådd dragkontroll delade man på poängen.

GM Allan Stig Rasmussen

remis GM Emanuel Berg
GM Tiger Hillarp Persson
 remis IM Victor Nithander
FM Magnus Carlhammar 0 – 1 IM Hans Tikkanen
IM Axel Smith
remis GM Michail Ivanov
FM Daniel Jakobsen Kovachev
remis IM Oleg Spirin

Med två ronder kvar att spela behåller Emanuel Berg sitt grepp om tätpositionen. I sista ronden ställs han mot Tiger Hillarp Persson och det lär vara det enda som kan sätta käppar i segerhjulen. Vad gäller titelinteckningar har tåget gått för alla de som möjligen var aspiranter från början. Men det finns ju publikglädjen kvar att spela för!

Ställningen efter sju ronder: Emanuel Berg 5½, Allan Stig Rasmussen 4½, Tiger Hillarp Persson och Hans Tikkanen 4, Victor Nithander, Axel Smith och Michail Ivanov 3½, Oleg Spirin 3, Magnus Carlhammar 2 samt Daniel Jakobsen Kovachev 1½ poäng.

Manhems schackvecka – Arne Berggrens minne 3: skifte i toppen

Tredje ronden i Arne Berggrens minnesturnering spelades på söndagen, varvid ledande Harald Pihlgren betvingades av Ingvar Gummesson som därmed tog över ledningen. 

Ställningen: Ingvar Gummesson, SK Kamraterna 2½, Harald Pihlgren, Lerums SK och Leif Isaksson, K-H-alliansen -72  2, Sten Broddefalk, Västerviks ASK, Kenneth Wiman, Skövde SS och Rune Torstensson, SK Kamraterna 1½ samt Per-Erik Berglund, Göteborgs SV 1 poäng. Sten Broddefalk har frirond i söndagens rond.

Här kan du se tabellen för turneringen.

Manhems schackvecka – stormästarturneringen 4: Victor Nithander upp som trea; ny vinst för Berg

Endera stiger kamphumöret i stormästarturneringen i Manhems schackvecka, eller också ökar tröttheten. Man kan notera att utvecklingen har gått från en inledningsrond där alla partier slutade remi till dagens fjärderond, där inget parti gjorde det!

Ledande Emanuel Berg ställdes i dag mot ryske stormästaren Michail Ivanov. Berg spelade Skotskt och fick därmed en tidig terrängfördel. Ivanov visade sig inte obenägen att byta pjäser och spelet förenklades. Trots den inte alltför komplicerade ställningen förbrukade spelarna mycket tid; först Berg, men när avgörandet närmade sig kostade Ivanovs passiva försvar en hel tid och i slutänden föll ryssens tid efter 38 drag.

Tiger Hillarp Persson var vit och bemötte Allan Stig Rasmussens Caro-Kann med framskjutningsvarianten. 2008 års sverigemästare sökte spel på damflygeln, men en kontrastöt gav Rasmussen motspel som ledde till pjäsbyten och en merbonde i slutspel. Också detta parti gick till tidsnöd och i denna kunde dansken få fart på sin centrala fribonde, som efter fyrtiodragsstrecket inbringade en kvalitet. I slutspelet med torn mot springare och tre kungsflygelbönder på var sida kunde Rasmussen tämligen enkelt avancera och övervinna de passiva vita pjäserna.

Victor Nithander har haft en och en annan duell med Axel Smith sedan junioråren och när de möttes i årets turnering stod Smith på 2 poäng efter gårdagens seger mot Hillarp, medan Victor inlett med tre remier. Victor använde sitt nya vapen Engelskt och en ställning uppstod där Smith ryckte fram på damflygeln, men där Victor bönder i centrum och på damflygeln intog en flytande uppställning där framstötar kunde komma. Efter trettiodragsstrecket öppnades ställningen gradvis till fromma för det vita löparparet. Smiths något exponerade kungsställning öppnade för schackar och mot slutet av dragserien kunde Victor via en slagväxling och en avslutande schack hösta in en svart pjäs. Smith hissade vit flagg.

Oleg Spirin spelade Katalanskt mot Magnus Carlhammar  och efter ett avvaktande spelupplägg ryckte han fram i centrum och tog terräng med sin e-bonde. Efter pjäsbyten i centrum stod ryssen med en majoritet 4-3 på kungsflygeln som vägdes upp av Magnus´ isolerade dambonde i centrum. Spirin blockerade denna och allteftersom pjäserna byttes ned intog den ryska kungen en alltmer framfusig position i centrum. Efter fyrtio drag byttes den svarta d-bonden mot en mindre betydelsefull vit flygelbonde och i den vevan kunde Spririns kung tränga in i den svarta ställning till stöd för den egna e-bonden. Magnus bedömde fortsatt spel som lönlöst och gav slaget förlorat.

Hans Tikkanen var vit mot Daniel Jakobsen Kovachev, som försvarade sig med Gammalindiskt. Norrmannen fick aldrig riktigt ordning på sin kungsställning, som blottställdes en aning efter en tidig bondeframstöt i centrum. Tikkanen spelade aggressivt i centrum och öppnade gradvis linjerna där. Svarts kung tog så gott det gick skydd bakom bondespillrorna på kungsflygeln  och sökte sin räddning i ett slutspel med torn och löpare mot Tikkanens dam. Men ställningen var alltför öppen för att kunna hållas ihop av de svarta pjäserna och det dröjde inte många drag efter tidskontrollen förrän Tikkanen via en serie schackar kunde vinna det norska tornet.

GM Emanuel Berg

1 – 0

GM Michail Ivanov

GM Tiger Hillarp Persson

0 – 1

GM Allan Stig Rasmussen
IM Victor Nithander

1 – 0

IM Axel Smith
IM Oleg Spirin

1 – 0

FM Magnus Carlhammar

IM Hans Tikkanen

1 – 0

FM Daniel Jakobsen Kovachev

Därmed har vi Emanuel Berg i ledning med blott en halv poäng (mot Victor) på minuskontot. Han skuggas närmast av Rasmussen och på tredje plats hittar vi Victor Nithander. I morgondagens rond möts dessa båda kombattanter.

Ställningen efter fyra ronder: Emanuel Berg 3½, Allan Stig Rasmussen 3, Victor Nithander  2½, Hans Tikkanen, Axel Smith och Oleg Spirin 2, Tiger Hillarp Persson och Michail Ivanov 1½ samt Magnus Carlhammar  och Daniel Jakobsen Kovachev 1 poäng.

Manhems schackvecka – Ebbe Cup 2: sju man med full pott efter två ronder

Ebbe Cup fortsatte på lördagsförmiddagen med den andra ronden och komna så långt i turneringen står sju man på maximala två poäng: Josef Håkansson, Falköpings SS, Thomas Meyer, Stefan Klang, Kristian Eriksson, Varbergs SK, Erik Arvidsson, Hässleholms SK, Tage Bengtsson, Majornas SS, Jonas Källén, Lunds ASK samt Tommy Wickström.

Den tredje ronden började 16.30 och slutförs under kvällen. Under kvällen kommer en tabell att publiceras.

Manhems schackvecka – Arne Berggrens minne 2: Harald Pihlgren ensam på två poäng

Efter två ronder i Arne Berggrens minnesturnering står endast Harald Pihlgren på två poäng. Han ställs i morgondagens rond mot närmaste förfölljaren Ingvar Gummesson, som har 1½. Ställningen: Harald Pihlgren, Lerums SK 2, Ingvar Gummesson, SK Kamraterna 1½, Sten Broddefalk, Västerviks ASK, Kenneth Wiman, Skövde SS, Per-Erik Berglund, Göteborgs SV och Leif Isaksson, K-H-alliansen -72, 1 samt Rune Torstensson, SK Kamraterna ½ poäng. Rune Torstensson har frirond i söndagens rond.

Här kan du se tabellen för turneringen.

Manhems schackvecka – Elo 5: delad ledning mellan Harald Berggren Torell och Laith Kasib

Eloturneringens femte rond på inrymde mötet toppmötet mellan Harald Berggren Torell och Lennart Wahlström, som slöt i en ganska tidig remi. Laith Kasib vann partiet mot Börje Persson och delar nu ledningen med Harald, poängen före Wahlström.

Harald Berggren Torell

remis

Lennart  Wahlström
Lennart Fransson

0 – 1

Håkan Knutsson
Laith Kasib

1 – 0

Börje Persson
Bengt Wihlborn

1 – 0

Göran Andersson
Sebastian Nemeth

remis

Jens Lundell


Ställningen efter fem ronder:
Harald Berggren Torell och Laith Kasib 4, Lennart Wahlström och Sebastian Nemeth 3, Håkan Knutsson och Jens Lundell 2½, Lennart Fransson och Göran Andersson 2 samt Börje Persson och Bengt Wihlborn 1 poäng.

Tabellen för eloturneringen hittar du här.

Manhems schackvecka – Ebbe Cup 3: fyrdelad ledning inför sista dagen

På lördagskvällen spelades den tredje ronden av fem i schackveckans Ebbe Cup. Fyra man står ännu utan poängförlust och det är tre av de fyra 2000-spelare som fältet rymmer jämte unge falköpingsjunioren Josef Håkansson. Dessa spelare möts inbördes på söndag förmiddag.

Ställningen i toppen: Josef Håkansson, Falköpings SS, Kristian Eriksson, Varbergs SK, Jonas Källén, Lunds ASK och Tage Bengtsson, Majornas SS 3, Karl Malbert, SK Framåt, Thomas Meyer, Stefan Klang, Sejfo Agovic, Helsingborgs SS, Robert Wiklund, Götaverkens SK, Jonas Bengtsson, Fredrik Josefsson, Helsingborgs SS, Gabriel Svorono, Erik Arvidsson, Hässleholms SK, Alexander Holzmann-Ekholm, Majornas SS, Lars Borgström och Tommy Wickström 2 poäng o.s.v.

Turneringstabellen för Ebbe Cup 22 finner du här.

Manhems schackvecka – stormästarturneringen 5: fjärde vinsten för Emanuel Berg

Stormästarturneringens femte rond lockade en hel del publik och för första gången bjöd spelarna på ett par inte så långa partier.

Det ryska kompisderbyt var över på ett fåtal minuter efter tiotalet holländska öppningsdrag.

Klubbkamraterna Axel Smith och Hans Tikkanen drabbade samman. I en sicilianare såg allt ut som bäddat för en rasande kamp när spelarna plötsligt, kanske på goda grunder som en lekman inte förstår, tog ut en dragupprepning.

Allan Stig Rasmussen och Victor Nithander, turneringens tvåa respektive trea, ställdes mot varandra i ett för toppstriden inte ointressant möte. Partiet gestaltade sig till en sluten Grünfeld där båda spelarna byggde mäktiga bondekedjor. Efter aderton drag var bygget färdigt och i en ställning där det endast med möda gick att ta sig in i fiendeland skakade spelarna hand.

Daniel Kovachev Jakobsen var vit mot Emanuel Berg och prövade därvid den s.k. Manhemsläggan, d.v.s. c3-varianten mot Sicilianskt. Det var dock märkligt litet bett i släggan denna dag, ty spelet blev ganska lika och allteftersom pjäserna byttes av kunde Berg kringränna vits framskjutna bonde på e5. Till slut, i slutspel med springare mot löpare, kunde han tränga in i vits ställning och ta hem spelet ganska bekymmersfritt.

Efter två förluster var Tiger Hillarp Persson i dag svart mot hemmasonen Magnus Carlhammar, som utvecklade sig med Kungsindiskt i förhand. Hillarp försvarade sig dock frejdigt och tog resolut terräng på damflygeln och i centrum. Via en liten bondeoffensiv kunde han öppna såväl f- som h-linje som Magnus´ kung och den förstnämnda blev avgörande. Efter 34 drag gav manhemiten slaget förlorat.

FM Daniel Jakobsen Kovachev

 0 – 1

GM Emanuel Berg

GM Allan Stig Rasmussen

 remis

IM Victor Nithander
IM Axel Smith

 remis

IM Hans Tikkanen

FM Magnus Carlhammar

0 – 1

GM Tiger Hillarp Persson

GM Michail Ivanov

 remis

IM Oleg Spirin

Emanuel Berg har vid det här laget tagit ett ganska bastant grepp om turneringsskedet och den som vill lugga honom på segen måste ta till krafttag. Samma sak gäller den som aspirerar på en inteckning i IM- eller stormästartiteln. Normen för dessa ligger på 4½ respektive 6½ poäng – inte omöjligt att nå för flera spelare, men ganska så svårt.

Ställningen efter fem ronder: Emanuel Berg 4½, Allan Stig Rasmussen 3½, Victor Nithander  3, Hans Tikkanen, Axel Smith. Oleg Spirin och Tiger Hillarp Persson 2½, Michail Ivanov 2 samt Magnus Carlhammar och Daniel Jakobsen Kovachev 1 poäng.