Manhems schackvecka – stormästarturneringen 7: Emanuel Berg i till synes säker ledning

Stormästarturneringens sjunde rond blev rätt så remimättad  men förflöt inte helt utan kamp.

Allan Stig Rasmussen låg en poäng efter Emanuel Berg och fick Sicilianskt emot sig. Båda spelarna tycktes dock ganska nöjda med att bevara status quo och skakade hand efter blott tolv spelade drag.

Tiger Hillarp Persson var vit mot Victor Nithander i en kungsindier, där han tidigt gick till bondeoffensiv på damflygeln som mynnade ut i en egen bonde på d6. Victor låg under med denna bonde och sökte motspel genom att tränga in med damen på kungsflygeln mot vit som inte hade rockerat.  Det svarta spelet såg dock inte särskilt hotfullt ut; tvärtom löpte damen risk att hamna utanför spelet och mot slutet av dragserien kunde Hillarp kontraslå i centrum med ett kvalitetsoffer som  med rätt uppföljning möjligen hade varit avgörande. I den valda fortsättningen hade han kanske förbisett Victors följande mothot och efter ett stort antal schackar tog spelarna remi.

Magnus Carlhammar spelade vit mot Hans Tikkanen i en Damgambit där spelarna tidigt bytte dam och rockerade långt. Ställningen såg ganska jämn ut med en vit springare på e5 som höll samman vits ställning. Mot slutet av dragserien lyckades Tikkanen byta av den och därefter gå in och kalasa på vita bönder. Magnus försökte gå till motspel i centrum men det var inte lätt att åstadkomma farligheter där och som han som bäst försökte föll tiden i besvärlig ställning.

Axel Smith ställdes mot Michail Ivanov, som försvarade sig Slaviskt med snabbt b5. Svart befäste fältet d5 omsorgsfullt och efter sexton drag var spelarna nöjda för dagen.

Oleg Spirin försvarade sig sicilianskt mot Daniel Jakobsen Kovachev, som sökte hålla terräng med c2-c4. Ett ganska långvarigt manövrerande följde innan Spirin slog till med framstöten d5 i centrum. Ryssen stod till synes mer aktivt efter detta, men Kovachev höll spelet under kontroll och efter uppnådd dragkontroll delade man på poängen.

GM Allan Stig Rasmussen

remis GM Emanuel Berg
GM Tiger Hillarp Persson
 remis IM Victor Nithander
FM Magnus Carlhammar 0 – 1 IM Hans Tikkanen
IM Axel Smith
remis GM Michail Ivanov
FM Daniel Jakobsen Kovachev
remis IM Oleg Spirin

Med två ronder kvar att spela behåller Emanuel Berg sitt grepp om tätpositionen. I sista ronden ställs han mot Tiger Hillarp Persson och det lär vara det enda som kan sätta käppar i segerhjulen. Vad gäller titelinteckningar har tåget gått för alla de som möjligen var aspiranter från början. Men det finns ju publikglädjen kvar att spela för!

Ställningen efter sju ronder: Emanuel Berg 5½, Allan Stig Rasmussen 4½, Tiger Hillarp Persson och Hans Tikkanen 4, Victor Nithander, Axel Smith och Michail Ivanov 3½, Oleg Spirin 3, Magnus Carlhammar 2 samt Daniel Jakobsen Kovachev 1½ poäng.