Schackfyranförberedelserna i full gång!

Schackfyran är en PR- och rekryteringstävling som under ganska många år varit stor i mellansverige och framför allt Stockholm. Namnet kommer av att den riktar sig till fjärdeklassare och förra året deltog närmare 4 000 barn! Nytt för i år är att Sveriges Schackförbund satsar på att sprida tävlingen till fler distrikt, bland annat Göteborg, som fått upprepade besök av SSF:s projektanställde Per Hultin.

Resultatet hittills är utmärkt; 75 klasser har fått besök av schackets missionärer och av dessa är 22 Manhems ansvar. "Våra" klasser ligger förstås framför allt i Centrum och Linnéstaden.

Schackfyrantävlingen bygger på att laget utgörs av alla i klassen, och ju fler som ställer upp och spelar, desto bättre chanser har klassens lag. För att få vara med och spela måste man vara med i en schackklubb och tanken för Manhems del är förstås att en del av de barn som nu blir medlemmar skall fastna för vårt ädla spel också på längre sikt. Göteborgstävlingen spelas lördagen den 14 april i Exercishuset och Göteborgs mål är att locka 300 deltagare. För Manhems del är två klasser anmälda just nu och ytterligare fem har indikerat deltagande på tydligt sätt. Men målet är högre ställt än så!