Vårmästerskapet färdigspelat

Som säkert är bekant är Vårmästerskapet färdigspelat sedan en dryg vecka tillbaka. Den färdiga resultatlistan, inklusive ratingberäkningarna för långpartidebutanterna, är också färdig.

Öppna gruppen
Lilla gruppen

Prisutdelningen äger rum vid Manhems vårmöte tisdagen den 30 maj. Priser vinkar för samtliga fullföljande deltagare i Lilla gruppen och för dem som tagit 5 poäng eller mer i Öppna gruppen.