Ari Ziegler imponerade på Järntorget

Den 29 april var det schack-PR på Järntorget med Göteborgslokaler som överorganisatör. En av aktiviteterna var schack och Manhem tillsammans med Göteborgs SF bjöd på simultan med icke okände Ari Ziegler.

Tjugofyra motståndare, de flesta från Manhem, tog chansen till högkvalificerat motstånd denna vackra men inte speciellt varma dag. Efter två timmars kamp hade den internationelle mästaren vunnit tjugo partier, remiserat två och förlorat två. Slutresultatet blev alltså 21-3.

bilden ser vi tre av dem som faktiskt lyckades plocka poäng av Ari; från vänster Martin Krantz (remi), Ananthapadmanabha Pillai Ajithkumar (vinst) och Jessica Bengtsson (vinst). Också Jonas Bengtsson fick med sig en halv poäng.

The picture shows three of those who actually managed to score against Ari; from the left Martin Krantz (draw), Ananthapadmanabha Pillai Ajithkumar (win) and Jessica Bengtsson (win). Jonas Bengtsson also drew his game.

Efter avslutad simultan bjöd Ari på blinduppvisning. Martin Krantz ställde upp som motståndare och fick bita i gräset efter över en och en halvtimmes kamp som kröntes med pjäsoffer! Publikleden växte sig allt tätare och begivenheten artade sig till utmärkt schackpropaganda.