KM Resultat – Rond 1

Resultaten från KM Rond 1 finns nu här på hemsidan. Lottning för nästa rond kommer att ske på torsdag 29 september efter spelade hängronder. Resultat:

Vi har hela 83 deltagare som spelar från första dagen vilket inte är helt dåligt. Ett stort tack till alla som medverkat vid starten och vi ser nog alla fram emot de kommande ronderna med stor entusiasm. Lycka till!