Schackregler

FIDE (Världsschackförbundet)

Alla landsförbund som är anslutna till FIDE (över 160) använder FIDE:s schackregler som grundläggande regelverk.

FIDE står för Fédération Internationale des Échecs och grundades den 20 juli 1924 i Paris. Deras hemsida finns på http://www.fide.com/

Nedladdning av FIDE:s schackregler
Översatt version (på svenska): Fides schackregler 2017                               Engelsk version: Fide Laws of Chess 2017

Sveriges Schackförbund (SSF)

SSF har diverse bestämmelser rörande Svenskt schack samlade i ett dokument. Detta dokument uppdateras årligen av SSF (och kan ibland justeras ytterligare). Nytt för i år är att de Allsvenska tävlingsbestämmelserna och annat bakats in i samma fil som tävlingsbestämmelserna.

SSF:s tävlingsbestämmelser 20170810

Följande har använts i samband med domarutbildning och har mycket att göra med hur schackreglerna skall tolkas i olika sammanhang och om vad som förväntas av domare i Sverige.

OBS: Upplagt med tillstånd. Innehållet i nedanstående dokument kommer förhoppningsvis i någon form upp på SSF:s hemsida i framtiden.

Regelkurs för Elodomare 2015

Regler för ungdomsschack 2015

Elorankade tävlingar information 2015

Göteborgs Schackförbund (GSF)

GSF har diverse bestämmelser rörande GSF-tävlingar samlade i ett dokument. OBS: GSF har inte uppdaterat detta dokument på senare år.

Göteborgs Schackförbunds tävlingsbestämmelser

Distriktsserien är en lokal serie för schacklag som administreras av Göteborgs Schackförbund (GSF). Reglerna i distriktsserien skiljer sig på vissa punkter från Schackallsvenskans regler. Se inbjudan för säsongen 2016/2017:

inbjudan distriktsserien GSF 2016-17