Lottning för KM Rond 9 – Sista Ronden

Nu börjar det närma sig sista ronden för KM 2004 och jag måste påminna er om att alla tidigare ronder måste vara färdigspelade inför sista ronden. I den lilla gruppen finns fortfarande några ospelade partier som skall spelas innan lottning kan ske på denna gruppen, detta kommer ske på måndag efter det att de sista partierna är avslutade. Det går inte heller att lämna förhinder inför sista ronden och de deltagare som vet att de inte kan deltaga i sista ronden kommer att uteslutas från lottningen. Lottningen för den öppna gruppen är nu gjort för den sista ronden och resultaten är uppdaterade för samtliga grupper.

Resultat KM Rond 8

Nu är resultaten från KM rond 8 ute på hemsidan. Lottningen kommer att göras tidigast tisdagen den 30 November efter det att hängronder är spelade. Nästa tisdag är reserverad för hängronder och är den sista hängronden före sista ronden. Viktigt: Hängronder måste vara spelade innan rond 9 börjar (7 december), om det finns hängronder kvar då så beslutar tävlingsledningen vad som skall ske med ronden. Klicka här för att se hängronder.