Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2019/20 (20190901-20200831)

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 600kr
Ungdom 19-25: 300kr
Junior 0-18: 100kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem**: 400kr
Sommarmedlem sommar 2020***: 340kr
Vuxen studerande eller i militär utbildning: 300kr
Schack4an-medlem****: 50kr

betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 072 971 59 36 (Jonas – kassör). Skriv namn+medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar samtidigt. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se

*För medlemskap efter 1/1 är avgiften 470kr i det fall medlemmen inte varit med i Manhem tidigare.
**För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
*** endast fr.o.m. 1 juni 2020 till 31 augusti 2020. Till för tillfälliga sommargäster som vill vara med på ex. sommarschacket blixten eller övriga tävlingar under sommaren.
**** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning (helår)
700kr. Betalas in via postgiro eller Swish när vårterminen börjar och om inte det går så snart som möjligt under kalenderåret. Träningsavgiften gäller för det pågående kalenderåret; oavsett när den betalas. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid under kalenderåret.