Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2020/21 (20200901-20210831)

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 600kr
Ungdom 19-25: 300kr
Junior 0-18: 100kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem**: 400kr
Vuxen studerande eller i militär utbildning: 300kr
Schack4an-medlem***: 50kr

betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 072 971 59 36 (Jonas – kassör). Skriv namn+medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar samtidigt. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se

*För medlemskap efter 1/1 är avgiften 470kr i det fall personen inte varit med i Manhem tidigare.
**För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
*** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning
700kr. Betalas in via postgiro eller Swish när höstterminen börjar och om inte det går så snart som möjligt under verksamhetsåret (20200901-20210831). Träningsavgiften gäller för det pågående verksamhetsåret; oavsett när den betalas. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid under kalenderåret.