Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2021/22 (20210901-20221231)
Obs förlängt verksamhetsår då klubben beslutat övergå till kalenderår.

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 600kr
(studerande**) Ungdom 19-25: 300kr
Junior 0-18: 100kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem***: 400kr
Vuxen studerande eller i militär utbildning: 300kr
Schack4an-medlem****: 50kr

betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 072 971 59 36 (Jonas – kassör). Skriv namn+medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar samtidigt. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se

*För medlemskap efter 1/1 är avgiften 470kr i det fall personen inte varit med i Manhem tidigare.
** inkl. militära utbildningar.
***För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
**** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning
700kr. Betalas in via postgiro eller Swish när höstterminen börjar och om inte det går så snart som möjligt under verksamhetsåret (20210901-20221231). Träningsavgiften gäller för det pågående verksamhetsåret; oavsett när den betalas. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid under verksamhetsåret.