Lilla Kvibergspelen

Parallellt med Kvibergspelen spelas Lilla Kvibergspelen, som är öppen för alla med Elo-tal lägre än 1600.

Spelform, spelprogram och anmälan

Är samma som för Kvibergspelen.

Priser

Huvudpriser
1. 2500 kronor
2. 1500 kronor
3. 999 kronor

Delas enligt Hortmetoden, dock endast till och med placering 6.

Ratingpriser
999 kronor i grupper om cirka 10 spelare.

Endast spelare med Elo-tal kan erhålla ratingpris.

Startavgift

Startavgift 500 kronor vid betalning före 1 maj. Vid senare betalning 600 kronor. Vid betalning på plats tillkommer 100 kr.

Startavgiften sätts in på SS Manhems plusgiro 42 28 22 -7