Anmälan

Anmälan sker via Sveriges Schackförbunds medlemssystem (länk nedan) eller via mail till info@ssmanhem.se

https://member.schack.se/turnering/1192/anmalan

För att ta reda på SSF medlemsnummer, som behövs om man anmäler via länken ovan, sök fram det här:

http://schack.se/tavling/sok-rankad/

Startavgift insätts på SS Manhems Plusgiro 42 28 22 – 7

eller Swishas till 072-971 59 36 (Jonas Bengtsson, skattmästare SS Manhem). Skriv namn.