Manhems årsmöte 2017 avklarat – Harald omvald som ordförande

Under tisdagskvällen den 19 september höll Schacksällskapet Manhem sitt årsmöte. På dagordningen stod sedvanliga årsmötesförhandlingar som blickade bakåt mot det gångna verksamhetsåret 2016/17 och framåt mot verksamhetsåret 2017/18. Klubbens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse, balansräkning samt revisionsberättelse avhandlades och godkändes, liksom styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter blev det omval av klubbens ordförande sedan ett år tillbaka, Harald Berggren Torell. Omval var melodin även för övriga styrelseledamöter. I bokstavsordning: Jonas Bengtsson (skattmästare), Oskar Engdahl (sekreterare), Mats Eriksson (ungdomsansvarig), Claes Fransson (informationsansvarig), Roy Johansson (PR och rekrytering), Jan Möller (bokföringsansvarig) och Claes R Nilsheden (vice ordförande, lag- och klubbtävlingsansvarig). Till styrelsesuppleanter valdes Vincent Andréasson (omval) och Helene Gustafsson (nyval). Sören Svensson och Richard Nilsson valdes till revisorer (omval). Medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret fastställdes såsom oförändrade. Några särskilda framställningar från styrelsen eller enskild medlem fanns inte att ta ställning till. Årsmötet kunde därför avslutas med en stunds frågor och diskussion om klubbens ekonomi och nyhetsrapportering samt rundas av med kaffe och blåbärsmuffins.

  

  

I samband med årsmötet hölls även prisutdelning för den nyinstiftade Vegaligan samt det klassiska Stora Priset. Vegaligan vanns av Oleg Shchetinin (se bild, nedre till vänster) medan Claes R Nilsheden försvarade fjolårets seger i Stora Priset – detta år med mycket knapp marginal gentemot Alexander Ström Engdahl (se bild, nedre till höger).

Årsmötet avklarat – Mats Eriksson avgår som ordförande efter 25 års trogen tjänst

Årsmötet 2016 genomfördes som planerat; i år med uppslutning av 16 Manhemiter.

Enligt stadgarna måste minst 15 medlemmar vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt och in i det sista var det oklart om tillräckligt många medlemmar skulle dyka upp. Nu har det aldrig (i alla fall i modern tid) hänt att ett medlemsmöte i Manhem inte nått upp i tillräckligt deltagarantal för beslutsmässighet och detta brukar minsann påpekas. För var år som deltagarantalet på mötena med ingen eller endast väldigt liten marginal överstiger beslutsmässighetsantalet blir dock sådana gamla sanningar mindre betryggande.

En ny styrelse valdes. Till viss del ser den ut som den förra men ett par nyval skedde. Claes Fransson samt Markus Freed (sup.) tillkom och Claes Brauer samt Mattias Fredriksson lämnar efter mycket gott styrelsearbete för klubben.

En stor skillnad är samtidigt att Mats Eriksson avgår som ordförande efter att ha suttit i 25 års tid (!). Han kommer att ersättas av tidigare sekreteraren Harald Berggren Torell. Frukta dock ej! Mats kommer även i fortsättningen finnas kvar i verksamheten. Han sitter kvar i styrelsen och kommer att ansvara för ungdomsfrågor.

wp-1474408074280.jpg
Hans Brodén (tidigare ordförande och hedersledamot) gratulerar Mats Eriksson för väl utfört arbete

Oberoende av varandra föreslog både Hans Brodén och styrelsen via Harald Berggren Torell att Mats Eriksson ska utses till hedersledamot. Förslaget sågs med entusiasm bland mötesdeltagarna och klubbades igenom.

wp-1474408010500.jpg
Generationsskiftet. Den tillträdande ordföranden Harald Berggren Torell avtackar den avgående ordföranden Mats Eriksson

Manhems stora pris togs hem av en av klubbens stora eldsjälar – Claes R. Nilsheden. Om någon undrar hur en schackspelare som spelar så sällan som Claes kan vinna priset kan nämnas att man i Stora priset även får poäng för att vara tävlingsledare (i de tävlingar som ingår i Stora priset). Stort grattis till Claes!

wp-1474455951855.jpg
Claes R. Nilsheden tar emot Manhems stora pris

/Jonas Bengtsson och Harald Berggren Torell

Viktigt årsmöte i Manhem i morgon tisdag den 20 september

Som bekant sedan tidigare (kallelse i Nafset 82 den 8 augusti) håller Manhem årsmöte i morgon tisdag den 20 september med början kl. 19.00. På dagordningen står att styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året redovisas och att bokslutet för året fastställs. Författaren till dessa rader avgår som ordförande efter 25 år för att fokusera på ungdomsarbetet och samtidigt blir det förstås nyval av styrelsens åtta ledamöter och två suppleanter.

Medlemsavgifterna för det kommande året kommer att bestämmas av de församlade medlemmarna och här kan nämnas att den avgående styrelsen föreslår en liten höjning.

Väl mött!

Årsmöte tisdag (20/9), 19.00!

Manhems årsmöte hålls nu på tisdag 20/9 kl 19.00 i Manhems lokal på Vegagatan 20. Under mötet kommer behandlas b.la. verksamhetsåret som gått, klubbens ekonomi och annat viktigt.

Verksamhetsberättelsen läggs upp i detta hemsideinlägg (när den färdigställts); för dem som vill läsa igenom innan mötet.

Väl mött!

Harald Berggren – Sekreterare SS Manhem

Manhem kallar samtliga medlemmar till vårmöte den 20 maj!

SS Manhem kallar sina medlemmar till

Vårmöte

tisdagen 20 maj 2014 kl. 18.30!

Det blir även prisutdelning för Vårmästerskapet! Samtliga fullföljande deltagare i Lilla gruppen och alla spelare med 5 poäng eller mer i Öppna har pris att vänta.

Kvällen avslutas med den traditionella Vårblixten.

Väl mött önskar SS Manhems styrelse!

 

Göteborgs Schackförbund höll årsmöte

På måndagen höll Göteborgs Schackförbund årsmöte i Schackcentrum på Vegagatan. Ett tiotal av distriktets klubbar fanns på plats. Styrelsen kunde rapportera om ett gott ekonomiskt resultat för det gångna året, om än själva schackverksamheten legat litet lågt på seniorsidan.

Utformningen av Lag-DM diskuterades och mötet gav styrelsen vägledning om den framtida spelformen. Man kan notera att det stundom kunnat höras visst gnöl angående Manhems alltför flitiga deltagande i distriktstävlingarna. Författaren till dessa rader tror dock att problemet ligger hos de klubbar som inte är med, snarare än tvärtom…

Ett annat ämne som diskuterades var hur man skall förfara med klubblösa schackspelare och deras rätt att vara med i förbundets tävlingsverksamhet. Det rådde en stor enighet om att distriktsmästerskapen är förbehållna medlemmar i göteborgsklubbar samt om att klubbspelare från andra distrikt är välkomna till icke-mästerskapstävlingar. Rena snålskjutsspelare får dock vara så vänliga att söka medlemskap i någon av Göteborgs klubbar, av vilka det ju inte råder någon brist.

En styrelse valdes för det kommande året i följande skepnad:

Christer Thörnqvist

Ordförande

SK Kamraterna

Kenneth Fahlström

Vice ordförande

Majornas SS

Joakim Elfving

Sekreterare

Göteborgs SS

Niklas Sidmar

Skattmästare

Mölndals SK

Johan Granholm

Materialförvaltare

SS Manhem

Jonas Mårdell

Tävlingsansvarig

Kärra SS

Mats Eriksson

Ungdomsansvarig

SS Manhem

Roland Häll

Ledamot

Lundby SS

Mikael Carlsson

Suppleant

Örgryte SK

Jörgen Nilsson

Suppleant

Mölndals SK

Nästa kalenderår har det gått ett hundra år sedan förbundet bildades och det blir således ett s.k. jubileumsår. Tre kommittéer har bildats och det finns alltså en del idéer, vartill vi förhoppningsvis kan återkomma framdeles.

Vårmöte med Göteborgs Schackförbund

På måndagen hölls Göteborgs Schackförbund vårmöte för det innevarande verksamhetsåret. Åtta av distriktets klubbar fanns på plats, däribland Manhem med Harald Berggren Torell som företrädare. Kvällen ägnades mest åt diskussionsfrågor; en som flammade upp var om icke-klubbanslutna spelare skall få vara med i förbundets tävlingar, föranlett av att en klubblös hade spelat i Blixt-DM. Detta var ingen beslutspunkt, men det var en ganska allmän mening att den som inte vill vara med i en schackklubb träffar ett val att inte stödja det organiserade schacket, och att det inte självklart att den skall kunna åka snålskjuts på det arbete som förbundets ideella ledare lägger ned för det gemensamma goda. En pseudodiskussion kom upp om det är rätt att kalla serien av tävlingar för låg- och mellanstadiebarn för ”Knatterallyt” eller om den skulle döpas om till något som lät mer ”vuxet”. Men ”barn” är ju inget skällsord och inte ”knatte” heller.

Tankar utbyttes om förbundets instundande hundraårsjubileum 2014 och hur det skall celebreras. Man kan notera att gamla fina Manhem är en av tre medlemsföreningar som är äldre än Göteborgs Schackförbund. GSS (1879) och Majorna (1907) är de andra, och Manhems bildandeår förutsätter jag att den värderade läsaren känner till.

Sommarens kongress diskuterades, i de flesta fall med resultatet att Göetborg går på Centralstyrelsens linje. En fråga som berörs i inte mindre än två motioner är om de medel Sveriges Schackförbund får från bidragsmyndigheten Ungdomsstyrelsen. Det sägs tydligt i reglerna att en viss del skall komma lokal verksamhet del, vilket hos en del vildhjärnor är samma sak som att fysiska pengar skall fördelas ut till olika bankkonton i landet. Vid kongressen kommer även frågan om registreringsavgifterna för vuxna medlemmar att dryftas, men effekterna av en utebliven höjning vore en mild västanfläkt i jämförelse med dem av ”det stora schackrånet”, att beröva riksförbundet det mesta av de medel man i dag förfogar för att driva verksamhet med. Det är ju så att användningen av varje års medel redovisas till myndigheten, som hittills aldrig har haft något att invända. Om schacket har några fiender vore detta ett effektivt sätt att lägga schackförbundet i grus.

Vårmöte avhölls på Manhem

På tisdagen hölls klubbens vårmöte för den här säsongen. Inga tyngre ärenden stod på dagordningen utan närvarande manhemiter fick information om ekonomin som den ter sig just nu. Prisutdelning förrättades för vårmästerskapet och det var så att deltagare med 5 poäng eller mer i Öppna gruppen och samtliga deltagare i Lilla gruppen erhöll pris. Deltagare som inte var med vid vårmötet kan hämta ut sina priser i efterhand på klubbens kontor och det bör de göra så fort som möjligt (man väljer ju bland ett urval böcker och ju längre man väntar, desto mer urplockat blir prisbordet) men absolut före midsommar. Med det menas före torsdagen den 20 juni.

På programmet stod också spel av Vårblixten. Den samlade tio deltagare och avlöpte som följer:

Resultat: 1. Patrik Abrahamsson 9 (av 9), 2. Jonas Bengtsson 8, 3. Martin Oxelqvist 7, 4. Thomas Meyer 6, 5. Richard Jern 5, 6. Kyrylo Yakymenko 4, 7. Per Hellgren 3, 8. Filip Vlahovic 2. 9. Liliya Vlahovic 1, 10. Tadashi Suzuki (10 delt.).