Årets enjoyguide nu på klubben!

(Klistrat inlägg – det kan finnas andra nyare inlägg  under)

Vi kan rapportera att årets upplaga av den klassiska Enjoyguiden levererats och finns till försäljning/avhämtning i klubblokalen. Till priset av 395 kronor kan innehavaren komma i åtnjutande av talrika två-till-priset-av-en-erbjudanden på en mångfald av matställen och andra etablissemang i Göteborg med omnejd. Och som tidigare år ingår också det s.k. Bonus-shopping-häftet utan extra kostnad.

Enjoyguiden har sedan 1990 erbjudit sina innehavare chansen att spara pengar genom rabatterade inköp och samtidigt stödja sin förening, i vårt fall gamla fina Manhem!

En nyhet är att Bonus-delen och Take Away numera finns i mobilen. Detta medför att du alltid kan nyttja dem, även om du råkat glömma häftet hemma!

Du kan betala guiden kontant vid avhämtning eller – bäst – börja med att betala till klubbens plusgiro 42 28 22 – 7!
enjoyguiden_bs_2017_3d_rgb_400

Årsmötet avklarat – Mats Eriksson avgår som ordförande efter 25 års trogen tjänst

Årsmötet 2016 genomfördes som planerat; i år med uppslutning av 16 Manhemiter.

Enligt stadgarna måste minst 15 medlemmar vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt och in i det sista var det oklart om tillräckligt många medlemmar skulle dyka upp. Nu har det aldrig (i alla fall i modern tid) hänt att ett medlemsmöte i Manhem inte nått upp i tillräckligt deltagarantal för beslutsmässighet och detta brukar minsann påpekas. För var år som deltagarantalet på mötena med ingen eller endast väldigt liten marginal överstiger beslutsmässighetsantalet blir dock sådana gamla sanningar mindre betryggande.

En ny styrelse valdes. Till viss del ser den ut som den förra men ett par nyval skedde. Claes Fransson samt Markus Freed (sup.) tillkom och Claes Brauer samt Mattias Fredriksson lämnar efter mycket gott styrelsearbete för klubben.

En stor skillnad är samtidigt att Mats Eriksson avgår som ordförande efter att ha suttit i 25 års tid (!). Han kommer att ersättas av tidigare sekreteraren Harald Berggren Torell. Frukta dock ej! Mats kommer även i fortsättningen finnas kvar i verksamheten. Han sitter kvar i styrelsen och kommer att ansvara för ungdomsfrågor.

wp-1474408074280.jpg
Hans Brodén (tidigare ordförande och hedersledamot) gratulerar Mats Eriksson för väl utfört arbete

Oberoende av varandra föreslog både Hans Brodén och styrelsen via Harald Berggren Torell att Mats Eriksson ska utses till hedersledamot. Förslaget sågs med entusiasm bland mötesdeltagarna och klubbades igenom.

wp-1474408010500.jpg
Generationsskiftet. Den tillträdande ordföranden Harald Berggren Torell avtackar den avgående ordföranden Mats Eriksson

Manhems stora pris togs hem av en av klubbens stora eldsjälar – Claes R. Nilsheden. Om någon undrar hur en schackspelare som spelar så sällan som Claes kan vinna priset kan nämnas att man i Stora priset även får poäng för att vara tävlingsledare (i de tävlingar som ingår i Stora priset). Stort grattis till Claes!

wp-1474455951855.jpg
Claes R. Nilsheden tar emot Manhems stora pris

/Jonas Bengtsson och Harald Berggren Torell

Verksamhetsberättelse SS Manhem verksamhetsåret 2015/2016

Verksamhetsberättelse är nu färdig och kan hittas precis nedan.

ss-manhem-verksamhetsberattelse-2015-2016

(2.0) Korrad version. Inlagd 20160924.

Normalt, mycket på grund av mängden insatt information och hur den tagits från flera olika källor, finnes nästan alltid någon typ av mindre fel i berättelsen. Hittas sådana kan mail skickas till ssmanhem@telia.com med beskrivning av felet.

En fysisk kopia med styrelseledamöternas underskrifter kommer att produceras i början av oktober. Det är alltså bra om eventuella synpunkter på saker i verksamhetsberättelsen inkommer inom ett par veckor.

 

Allt gott. / Harald

Årsmöte tisdag (20/9), 19.00!

Manhems årsmöte hålls nu på tisdag 20/9 kl 19.00 i Manhems lokal på Vegagatan 20. Under mötet kommer behandlas b.la. verksamhetsåret som gått, klubbens ekonomi och annat viktigt.

Verksamhetsberättelsen läggs upp i detta hemsideinlägg (när den färdigställts); för dem som vill läsa igenom innan mötet.

Väl mött!

Harald Berggren – Sekreterare SS Manhem

Sommarschacket Etapp 1-16 samt Totalställning & Rankingligor

Totalställningen i sommarschacket efter 16 ronder samt ställningen i rankingligorna kan utläsas i följande Excel-Dokument:

Sommarschacket 2016 – ligor r16  (= Slutställningen sommarschacket 2016)

(För att komma till ratingligorna tryck på rutor med namn ratingliga under totalligesammanställningen)

Resultat från de olika etapperna läggs ut här nedan i PDF form:

Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3     Etapp 4

Etapp 5     Etapp 6     Etapp 7    Etapp 8

Etapp 9     Etapp 10   Etapp 11  Etapp 12

Etapp 13   Etapp 14

Etapp 15 (korr)   Etapp 16

Notera:

1. Priserna. 1.) 400kr 2.) 200kr 3.) 100kr samt i rankingligorna 150kr till rankingligevinnaren. Om priset ej kunde hämtas vid prisutdelning 20160822 kontakta undertecknad (Harald) för utdelning i efterskott.

2. Att alla rankingtal i totalligan och etapptabellerna är maj-rankingtal.

3. Att det talet som står i både sammanställning och tabeller är Blixt-Elo. Om inte sådant innehades den 1/5 anges Snabb-Elo talet, Elo talet, Lask talet och till slut ett förmodat Lask tal; i den ordningen.

4.  Att slutställning i totalligan baseras på deltagarnas poäng från deras 12 bästa deltävlingar. Uppemot 4 resultat (de sämsta resultaten) är alltså inte relevanta för en del av tävlandena.

Sommarschacket Etapp 15 – Fel i etapptabellen

Efter avslutad etapp 15 av Sommarschacket den 15/8 skedde prisutdelning. Då turneringstabellen till följd av den dubbelrondiga spelformen var ovanligt full av diverse mer eller mindre tydligt skrivna resultat gjordes innan prisutdelning en överskrift av den ursprungliga turneringstabellen (Etapp 15 ursprunglig tabell) till en gjord i datormaskin. Det var den datorskrivna listan som låg till grunden för prisutdelningen.

Vad som skulle visa sig bli ett allvarligt fel gjordes när listan skrevs över till datortabell. En siffra skrevs in fel varvid ett resultat gavs som ½-0. Korrekt resultat är 1-0 och spelaren som fick en halva för lite är Leif Lindén. Med det rätta resultatet hade Leif kommit på 11 poäng och fått spela särspel med Mats Harrén om förstaplatsen. Istället fick han som det blev 10½ poäng och ett särspel om andraplatsen mot Anders Sjölander.

Korrigeringar kommer ske till följd av misstaget. Etapptabellen rättas och kommer visa plats 1-2 Mats Harrén & Leif Lindén (11p) samt plats 3 Anders Sjölander (10½).  Viktigt att notera är dock att alla prispengar som delades för etappen behålles av spelarna per så som utdelades. I den sammanlagda tabellen kommer Mats Harrén och Leif Lindén få dela på de 27 (15+12) poängen för platserna 1+2. Båda får därmed 13,5 poäng för etappen (avrundat neråt men ifall någon av spelarna hamnar på samma poäng som någon annan spelare utom varandra kommer de räknas ha bäst särskiljning). Anders Sjölanders poäng för etappen blir 10 (istället för 12). I rankingliga 1 korrigeras poängen till Leif Lindén 7 och Anders Sjölander 5.

Med schackhälsningar. // Harald Berggren – Tävlingsledare Sommarschacket 2016

Vårmötet och andra möten

SS Manhems vårmöte äger rum tisdagen den 3 maj 18.30. På mötet diskuteras som regel hur det gått för klubben hittills under verksamhetsåret. Medlemmarna får dessutom chansen att ställa frågor samt komma med utvecklingsförslag. I samband med vårmötet sker prisutdelning för Manhems vårmästerskap. Efter mötet spelas blixttävlingen Vårblixten. Gratis fika till vårmötesdeltagarna.

Göteborgs Schackförbunds vårmöte går torsdagen den 9 juni 18.30. Har du något att framföra till GSF bevista mötet eller om detta är svårt tag kontakt med Manhems representant (undertecknad). För övrigt finns vakanser i GSF:s valberedning om någon känner sig manad.

Sveriges schackförbunds kongress går under SM i Uppsala söndagen den 17 juli.

Årets bokauktionen har startat

Manhems 49:e bokauktion har precis dragit igång. Likt förra året så kommer budgivningen huvudsakligen att ske på en för syftet speciellt framtagen auktionssida. Du hittar sidan på följande adress: http://www.chessbookauction.se

På sidan så kommer budgivningen att vara öppen fram till och med den 20:e mars. Ta dig gärna en titt på utbudet. Att komma igång med att lägga bud är enkelt.

Det går även att lägga bud skriftlig på det traditionella sättet. I fall du vill göra det så hittar du katalogen här. Deadlinen för skriftliga bud är den 18:e mars. Någon fysisk auktion kommer inte att ske det här året.

Video-satsning

Det har framkommit önskemål om att Manhem ska producera video-material som kan läggas upp här på hemsidan, och/eller på en extern sida såsom YouTube. Exempel på sådant som kan vara av intresse är kurser och föredrag, eller inspelningar från evenemang såsom Nordstadsdagarna. Ett mer informellt upplägg likt det som är vanligt förekommande på Twitch är även det en möjlighet.

Om du är intresserad av att bidra – antingen med material, eller det tekniska (inspelning, videoredigering och dylikt) – hör av dig till mig på webmaster@ssmanhem.se

Hängrondsvecka i Klubbmästerskapet

Denna vecka (den som startar med måndag 23/11) är Hängrondsvecka i KM. Detta innebär att det ej är ordinarie rond och har man inga hängpartier behöver man inte komma.

Har man dock uppskjutna partier från tidigare i turneringen skall dessa spelas av under veckan. Praktiskt gör man så att man tar kontakt med sin motståndare (saknas kontaktuppgifter – kontakta klubben) och bestämmer en tid under veckan att spela partiet. Nedan följer aktuell hängrondslista:

Hängronder 15

Inbjudan och PM bifogas också:

PM KM 2015

Inbjudan KM2015

För övrigt ombeds alla spelare kontrollera sina resultat så att de stämmer samt rapportera in alla redan spelade hängpartier.

Hälsningar.

Harald Berggren – Sekreterare SS Manhem