Damträningen går vidare

I tisdags hade damerna sitt andra träningstillfälle. Där tränade vi bland annat dammatter samt enkla plaskmatter.  Nästa damträning är  tisdagen  den 27 januari kl 18:45. Vi tar gärna emot fler damer över 18 år att deltaga. Damer som är ungdomar går in i föreningens ordinarie ungdomsverksamhet. Frågor angående damträningen kan erhållas hos SS Manhem 24 47 45 eller Claes R. Nilsheden 0707-82 17 59.

Lussefest på Manhem i kväll!

I kväll, tisdagen den 9 december i nådens år 2014, infaller Manhems traditionella lussefest. På det lika traditionella programmet står samkväm  med jultallrik, prisutdelningar för höstens  olika klubbmästerskap och den klassiska Skinkblixten.

Priser i KM tillfaller samtliga fullföljande i  Lilla gruppen och alla spelare med 5 poäng eller mera i Öppna gruppen.

Väl mött med början  kl. 18.30!

Lussefesten 2014

Årets krokodilträff

Onsdagen den 16 april 2014 var det dags för den årliga trivselkvällen för krokodilerna och storkrokodilerna, alltså medlemmarna i Manhems stödförening. Bidragen från medlemmarna utgör ett viktigt tillskott i Manhems verksamhet, vilket inte nog kan understrykas.

Den här kvällen stod Johan Hultin för underhållningen med en förevisning av några av sina partier från IM-turneringen i Manhems schackvecka år 2013. Johan gjorde en storartad insats i den tävlingen, vann och tog dessutom sin slutliga IM-norm. Nu krävs det bara att han höjer sitt Elo-tal en bit för att han ska bli internationell mästare. Ett drygt tiotal krokodiler var på plats som åhörare och bjöds utöver partiförevisning på förtäring i form av räksmörgåsar.

Johan är en underhållande och medryckande föredragshållare med en stor passion för schack. Han beskrev pedagogiskt sina schackliga analyser av partierna och gav en inblick i det psykologiska spel som förekommer i ett parti mellan elitspelare. Johan döljer inte sina egna misstag vid brädet utan bjöd bland annat på en partiställning där han av förbiseende gav upp partiet i en vinstställning. Stort tack till Johan för ett lustfyllt föredrag som gav oss åhörare ytterligare mersmak av schack.

Lussefesten avslutade höstsäsongen

Dryga fyrtio medlemmar fanns på plats när hösten avslutades med den traditionella lussefesten den 10 december.  Samkväm vid den populära jultallriken avlöstes av prisutdelningar för höstens klubbmästerskap i allehanda kategorier och därefter av Skinkblixten, där julskinkor står på spel i de olika finalerna. Aderton man ställde  upp i Skinkblixten, vilket gav trenne finaler.

Resultat, A-final: 1. Rikard Winsnes, 2. Markus Freed, 3. Christian Recktenwald, 4. Jonas Bengtsson; B-final: 1. Fredrik Bjerkne, 2. Gabriel Svorono, 3. Richard Jern, 4. Gabriel Winsnes; C-final: 1. Anders Svensson, 2. Alexander Scabuzzo.

Ny i Schacket samlade tolv deltagare

Ett av klubbens mest lyckade programinslag är vår introduktion för ”vuxna hemmaspelare” som ordnas i inledningen av varje höst och varje vår. Ibland betonar nya intressenter att de är  inte är några nybörjare av fruktan att hamna i en grupp av rena noviser, men den farhågan är som regel ogrundad: praktiskt taget inga rena nybörjare söker sig till en schackklubb, utan den som gör det är brukar nästan undantagslöst vara en som spelat mot kompisar, mot datamaskinen, på Internet, i skolan och som vill pröva på litet mer ”på riktigt”. Vissa har förstås ändå ganska begränsade kunskaper, men andra är rätt bra spelare, och i den numera hävdvunna Lilla gruppen får man ta sina första tävlingsschackssteg på en lagom nivå.

Något foto av deltagarna har inte hemsidan, men som nya medlemmar kan vi hälsa välkomna Såma Berzenci, Charlotte Drakengren (kursdeltagare för andra gången och därmed medlem redan tidigare) Magnus Edvall, Anders Ekvall (tidigare klubbspelare i Majorna), Karl Flyborg, Jonas Hamrén, Abbas Husseini, Christian Recktenwald (inflyttad klubbspelare från Tyskland), Anders Scabuzzo, Filip Valguarnera, Joel Valmari och Liliya Vlahovic.

  I höstens KM är nio av dessa med och vinner nya erfarenheter. I januari startar vårens upplaga av Ny i Schacket. Du som i din bekantskapskrets har någon som kan tänkas vara intresserad – tveka inte att hjälpa denne in på den rätta vägen!
 

Göteborg Cup: Simon Torell tvåa i blixtturneringen

På lördagskvällen spelades den årliga blixtturneringen inom Göteborg Cup. Sexton deltagare ställde upp till spel, främst förstås ungdomar som är med i själva huvudturneringen, men även ett par föräldrar/ledare som prövade lyckan i handikappturneringen. Sex av spelarna var manhemiter och av dessa kunde Simon Torell gå in som tvåa efter en stabil insats.

Resultat: 2. Simon Torell 11½ (av 14), 8. Loa Strandberg 7, 9. Filip Vlahovic 7, 10. Marcus Ossowicki 6½, 11. Alexander Ahlbäck 6½, 16.Liliya Vlahovic 2 poäng (16 delt.).

Manems 46.e internationella schackboksauktion genomförd med bra resultat

Söndagen den 24 mars gick klubbens 46. internationella schackboksauktion av stapeln.
Denna gång stod 790 objekt i auktionskatalogen, som vår flinke auktionsförrättare Stellan Persson  hann igenom på sisådär fyra timmar.

Speciellt intressant var en nästa fullständig samling av förbundstidskriften Tidskrift för Schack. Du som har år 1895 (den första årgången) hemma i gömmorna har möjlighet att få en god slant för den! Denna gång bjöds också premiärårgångarna av svenska Schacknytt ut och trots att de inte är äldre än drygt fyrtio år (1970 och 1971) överträffades utropspriserna med stor marginal.

Bokauktionerna har förstås ett stort värde i sig, men ger också ett icke oansenligt tillskott till klubbkassan. Manhem självt tog som vanligt tillfället i akt att förstärka Arne Berggren-samlingen av svensk schacklitteratur.

Du som inte lider av bokskräck gör klokt i att boka in klubbens bokauktion nr. 47 vid ungefär samma tid nästa år!

Elva nya manhemiter i Ny i Schacket

Efter sex kurstillfällen är vårens omgång av Ny i Schacket avslutad. Denna gång fylkades elva nya manhemiter under kursledaren Patrik Abrahamssons ledning och efter avslutad kurs deltar sju av dessa i vårmästerskapet.

Ny i Schacket våren 2013, stående  till vänster kursledaren Patrik Abrahamsson och till höger om honom Sigrid Corbel, Christoffer Bengtsson, Johannes Paimensalo, Kyrylo Yakymenko, Kevin Klein, och Daniel de la Motte, sittande från vänster Tadashi Suzuki, Arvid Hammar, Jona Malm  (besökare) och Tim Andersen.

Ny i Schacket våren 2013, stående  till vänster kursledaren Patrik Abrahamsson och till höger om honom Sigrid Corbel, Christoffer Bengtsson, Johannes Paimensalo, Kyrylo Yakymenko, Kevin Klein, och Daniel de la Motte, sittande från vänster Tadashi Suzuki, Arvid Hammar, Jona Malm  (besökare) och Tim Andersen. 

Med på kursen men inte vid fototillfället var även Emil Karlsson och Marthe Sikkerböl.

Foto: Patrik Abrahamsson via ombud.

Håkan Warston berättade om Wijk aan Zee

Wijk aan Zee - reklam för turneringen

Den 6 februari höll Håkan Warston ett föredrag för en åttahövdad lyssnarskara om den berömda turneringen i Wijk aan Zee. Håkan berättade dels om turneringens 75 år långa historia, dels om intrycken från det besök han gjorde under årets upplaga av turneringen tillsammans med Schackakademien och stormästaren Pontus Carlsson.

Vi fick höra en del om svenska spelares insatser i turneringen under årens lopp samt en del om årets upplaga med stora delar av världseliten, i form av Magnus Carlsen, världsmästaren Viswanathan Anand och Levon Aronian, på plats. Håkan berättade även om hur turneringen arrangeras och vad vi i Manhem kan lära oss av en världens äldsta och bästa världsturneringar.

Den 6 februari så Håkan Warston ett föredrag om den berömda turneringen i Wijk aan Zee. Håkan berättade dels om turneringens 75 år långa historia, dels om intrycken från det besök han gjorde under årets upplaga av turneringen tillsammans med Schackakademien och stormästaren Pontus Carlsson.Vi fick höra en del om svenska spelares insatser i turneringen under årens lopp samt en del om årets upplaga med stora delar av världseliten, i form av Magnus Carlsen, världsmästaren Viswanathan Anand och Levon Aronian, på plats. Håkan berättade även om hur turneringen arrangeras och vad vi i Manhem kan lära oss av en världens äldsta och bästa världsturneringar.

Wijk aan Zee - spellokalen

Foton: Håkan Warston.

Lussefest och extra årsmöte i skön förening

Den traditionella lussefesten genomfördes i traditionell stil tisdagen den 11 december. På programmet stod förstås samkväm med jultallrik och även den moderna tidens påfund Skinkblixten. Nytt för i år var däremot att Lussefesten denna gång även inrymde ett extra årsmöte. Bakgrunden var att ngn valberedning inte kunde utses vid et ordinarie årsmötet i september och att det därför bestämdes att frågan skulle beredas till lussefesten.

Det extra årsmötet blev en tämligen oblodig historia som klockades till sex minuter, kanske då Claes R. Nilshedens  jultallrik hägrade.Det blev också så att en ny valberedning kunde väljas, bestående av Jan Möller (sammankallande), Håkan Warston och Joel Åkesson. Dessutom hade en styrelsesuppleant begärt entledigande, en brist som kunde avhjälpas genom att unge Johannes Aira kunde inväljas. Han har sedan dess fått ansvar som biträdande lagtävlingsansvarig.

Lussefesten samlade ett trettiotal deltagare, kanske till följd av bristfällig kallning. Till följd av detta lockade den traditionella Skinkblixten  blott tretton spelare. Vinnare blev nye valberedningsordföranden Jan Möller, kanske sporrad av äran i sitt nya uppdrag för Manhem.

Resultat, A-final: 1. Jan Möller, 2. Rickard Dave, 3. Harald Berggren Torell, 4. Patrik Abrahamsson; B-final: 1. Bertil Ekstrand, 2. Roland Häll (13 delt.).