Krokodilträff

Tisdagen den 5 april var det dags för Manhems årliga Krokodilträff, dit alla medlemmar i Sällskapets stödförening Krokodilerna är inbjudna. Tio medlemmar slöt upp den här gången. Johan Hultin visade några av sina partier från den gångna säsongen. Johan är inte bara en stark schackspelare, utan även en inspirerande och duktig föredragshållare som ger åhörarna mersmak på schack. Han berättade pedagogiskt och målande om sina partier och gav åhörarna en god inblick i en elitspelares överväganden och känslor under ett parti. Vid mötet förekom även förtäring i form av räksmörgåsar från anrika Junggrens café i Göteborg.

Simultan med Eduardas Rozentalis

Den 14 januari anordnade Manhems en trivselkväll för Manhems alla funktionärer. Vårt nya litauiska stormästartillskott Eduardas Rozentalis stod för underhållningen. Eduardas är både en mycket stark schackspelare och en vänlig och ödmjuk person, som Manhem kommer att få stor nytta av. Hans högsta elotal är 2650, som han uppnådde i januari 1997. För närvarande ligger hans elotal på 2524. Han har många goda prestationer i starka turneringar på sin meritlista och har även med framgång spelat för Litauen i OS vid ett stort antal tillfällen. Han beskriver sig som en positionell spelare med särskilt intresse för slutspel. Under kvällen förevisade Eduardas på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt några partier ur sin digra samling. Kvällen avslutades med att Eduardas gav en simultan. 15 motspelare slöt upp. Resultatet blev att Eduardas vann 11 partier, spelade 3 remier och förlorade ett parti. Förlusten noterades mot Vincent Andréasson. Vincent vann efter fint spel, som innefattade ett vackert tornoffer. Remierna stod Mats Eriksson, Mattias Fredriksson och Richard Nilsson för.

Bildvisning från Sydamerika och Antarktis

Tisdagen den 3 mars klockan 18:30 på klubblokalen kommer Claes R. Nilsheden klubbens globetrotter att ha enföreläsning och bildvisning från sin senaster resa i Sydamerika och Antarktis.

Kostnad 100 kr inklusive kaffe och macka. För att kunna beräkna inköp måste vi ha din anmälan till klubben senast den 25 februari. Anmälan är bindande. Du kan anmäla dig genom att ringa klubben på telefon 24 47 45 eller anmäla dig på nätet.

Medlemmar från övriga klubbar är välkommna i mån av plats.

Välkommen

Damträningen går vidare

I tisdags hade damerna sitt andra träningstillfälle. Där tränade vi bland annat dammatter samt enkla plaskmatter.  Nästa damträning är  tisdagen  den 27 januari kl 18:45. Vi tar gärna emot fler damer över 18 år att deltaga. Damer som är ungdomar går in i föreningens ordinarie ungdomsverksamhet. Frågor angående damträningen kan erhållas hos SS Manhem 24 47 45 eller Claes R. Nilsheden 0707-82 17 59.

Lussefest på Manhem i kväll!

I kväll, tisdagen den 9 december i nådens år 2014, infaller Manhems traditionella lussefest. På det lika traditionella programmet står samkväm  med jultallrik, prisutdelningar för höstens  olika klubbmästerskap och den klassiska Skinkblixten.

Priser i KM tillfaller samtliga fullföljande i  Lilla gruppen och alla spelare med 5 poäng eller mera i Öppna gruppen.

Väl mött med början  kl. 18.30!

Lussefesten 2014

Årets krokodilträff

Onsdagen den 16 april 2014 var det dags för den årliga trivselkvällen för krokodilerna och storkrokodilerna, alltså medlemmarna i Manhems stödförening. Bidragen från medlemmarna utgör ett viktigt tillskott i Manhems verksamhet, vilket inte nog kan understrykas.

Den här kvällen stod Johan Hultin för underhållningen med en förevisning av några av sina partier från IM-turneringen i Manhems schackvecka år 2013. Johan gjorde en storartad insats i den tävlingen, vann och tog dessutom sin slutliga IM-norm. Nu krävs det bara att han höjer sitt Elo-tal en bit för att han ska bli internationell mästare. Ett drygt tiotal krokodiler var på plats som åhörare och bjöds utöver partiförevisning på förtäring i form av räksmörgåsar.

Johan är en underhållande och medryckande föredragshållare med en stor passion för schack. Han beskrev pedagogiskt sina schackliga analyser av partierna och gav en inblick i det psykologiska spel som förekommer i ett parti mellan elitspelare. Johan döljer inte sina egna misstag vid brädet utan bjöd bland annat på en partiställning där han av förbiseende gav upp partiet i en vinstställning. Stort tack till Johan för ett lustfyllt föredrag som gav oss åhörare ytterligare mersmak av schack.