KM pausas (inget spel tisdag 3/11 eller onsdag 4/11)

Efter nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten (länk) ämnade att bromsa en ökande smittspridning av covid-19-viruset i framförallt vissa regioner har klubbtävlingsutskottet bestämt att ställa in spelet för KM rond 4, tisdag 3/11 och onsdag 4/11. Kommer man dessa kvällar blir det till att vända hem direkt. Information kommer gå ut till alla spelare att de inte ska komma, men kolla gärna så din motståndare vet om den inställda spelkvällen.

Styrelsen kommer komma med ytterligare information efter styrelsemöte 3/11. Sett till tidsspannet på Folkhälsomyndighetens rekommendation är det absolut tidigaste datumet tävlingen skulle vara aktuell att återuppta 24/11, men det är såklart osäkert hur länge det förhöjda läget vad gäller virusåtgärder kommer att hålla i sig.

KM 2020 samt Blixt&snabb

Manhems verksamhet kommer dra igång så smått trots att coronaviruset fortfarande existerar i samhället.

Inbjudan för KM finns i högerspalten (scrolla långt neråt på vissa mobiler). Tävlingen kommer spelas i Schweizergrupper i år.
http://www.ssmanhem.se/wp-content/uploads/2020/09/Inbjudan-KM-2020-1.pdf

Inbjudan för Blixt KMar och Snabb KM 2020/21 finns nu ute.
http://www.ssmanhem.se/wp-content/uploads/2020/09/SS-Manhems-KM-i-blixt-och-snabb-202021.pdf