Information om Manhems verksamhet under Corona-utbrottet

Information från SS Manhems styrelse

Information om ungdomsverksamheten

Vårmästerskapet: information (uppdaterad 1 april)

Manhems vårmöte 2020 är inställt eftersom medlemmar från riskgrupper inte har möjlighet att delta för närvarande. Nästa medlemsmöte blir istället årsmötet i september.

Också tävlingen Äldre-yngrematchen 2020 har ställts in.

Övrigt:
Manhemknatten: information
Blixt-KM 3min+2s/drag: information
Öppna Dam-KM: information
Manhem Open: information