Kom ner till Öppet hus på lördag

ÖPPET HUS

SS Manhem inbjuder till

 

 

På försök kommer klubben att ha öppet varje lördag mellan 12:00 till 16:00.

Vi kommer att ha någon aktivitet varje gång med tidshandikapp. Vad vi gör nästa lördag  bestämmer ni själva. Aktiviteten läggs ut på nätet måndagen före.

På lördag kommer vi att ha en snabbschacksturnering med eller utan tidshandikapp.

Tänk på att desto fler som kommer desto roligare blir det.  Då blir det aktivitet.

Blir det tillräckligt många så fixar vi med servering.

    VÄL MÖTT

Ansvariga för aktiviteterna är Claes R. Nilsheden och Trym Berglund.

 

Klubbtidningen Hugget

Per vad som tidigare skrivits kommer ett nummer av Hugget produceras med undertecknad som redaktör. Med detta inlägg vill jag meddela följande:

  • Bidrag till Hugget skall vara inne senast måndagen den 2 november
  • Det går fortfarande bra att lämna in bidrag, men innan något skrivs tag kontakt och berätta vad du hade tänkt skriva om

Hälsningar – Huggetredaktör Harald Berggren

Eric Sun klubbmästare för yngre juniorer

Under helgen spelades Manhems klubbmästerskap för yngre juniorer (födda 2002 eller senare). Sex barn ställde upp till spel i denna tävligsdigra del av säsongen och det blev ett mästerskap som bjöd på en tätstrid med både omkastningar och spänning. Efter första speldagen leddes tävlingen av Aria Ben Saeid, men söndagsspelet såg Eric Sun och Nuhad Hattab passera och nå ett inbördes särspel.

Detta företogs med ett entimmesparti (grundtiden för tävlingen), som dock slöt remi efter att Eric haft lovande angrepp men inte förmått knyta till säcken. Ett andra särspelsparti spelades med 15 minuters betänketid, där  ett bondeslutspel mynnade ut i ett damslutspel där Eric till slut kunde komma ur schackarna och byta damer med ett nytt, vunnet bondeslutspel som följd.

Resultat: 1. Eric Sun 3½ (av 5; 1½-½ i särspel), 2. Nuhad Hattab 3½. 3. Aria Ben Saeid 3, 4. Othilia Hogmalm 2, 5. Emil Ström 1½, 6. Gustav Nordström 1½ (6 delt.).

Den fullständiga tabellen hittar du här.

Manhemsegrar i Torslaget

I söndags spelades säsongens första rallytävling, det s.k. Torslaget, i regi av Nolereds SK. Runt femton manhemiter fanns  på plats och hävdade sig i flera fall väl. Rallyklasserna samlade 54 deltagare och i synnerhet i lågstadiet var det ganska glest.

Resultat, födda 2003: ingen manhemit på prispallen (12 delt.); födda 2004: 1. Aria Ben Saeid 6 (av 7; 17 delt.); födda 2005: 1. Arvin Rasti 6, 2. Gustav Lindholm 5, 3. Oscar Nordin 4 (13 delt.); födda 2006: 2. Alexander Ström-Engdahl 4 (5 delt.); födda 2007-: 2. Marcus Lindholm 6 (7 delt.).

Torslaget hör också till de rallytävlingar som också innehöll en högstadieklass och också  här bjöd  resultatet på en manhemviktoria. Högstadiet: 1. Gabriel Winsnes 5 (11 delt.).

Resultat från KM rond 2

I tisdags och onsdagsgrupperna spelades rond två med följande resultat.

Det blev till slut 96 starter i årets KM vilket är en ökning med 19 starter från i fjol. Vill nmåägon ytterligare pröva lyckan är det ett lösbart problem. Observera att i öppna onsdaghsgruppen år det 12 man vilket medför atttrvå exztraronder är insatta. Den första spelas nu på måndag med start klockan 18;30

Kandidatgruppen 2015KM gruppen 2015KM gruppen 2015Öppna onsdagsgruppen 2015rond 2 o 2015rond 2 o 2015Hängronder 15