Manhemiter i Veteranlag-EM

I månadssskiftet mars-april avgjordes årets Veteranlag-EM. Den tävlingen är ett sällsamt sammelsurium av lagbildningar av de mest skilda slag – klubblag, distriktslag, stadslag och landslag samsas om uppmärksamheten och om det finns andra typer av lag är det inte ägnat att förvåna. Tävlingen spelades i Slovenien och närmare bestämt en ort vid namn Rogaška Slatina. Fyra svenska lag fanns med på startlinjen med de ganska klargörande namnen Sverige 1-4 och i de dessa dvaldes två käcka manhemiter.

I Manhem 2 ingick Sören Svensson, som spelade vid fjärde bordet och bärgade tre poäng för det svenska laget. Kaj Andersson spelade i Sverige 3 och tog 4½ poäng vid bord 2. Man kan notera att Manhem har ganska många veteraner av god klass; innan man låter tankarna rusa iväg kan man dock notera att vinnarlaget Ryssland innehöll två stormästare och två internationella mästare. Schweiz toppades som vanligt av den inte okände  Viktor Kortchnoi, nyss fyllda åttio men ännu med en rating om cirka 2550.

Resultat: 11. Sverige 1 11, 31. Sverige 4 8, 33. Sverige 2  8 (Sören Svensson). 36. Sverige 7 (Kaj Andersson), 4.

Resultatlistor från tävlingen hittar du här.

Manhem-delegation i Rilton

Under dagarna före och efter nyår spelades Rilton-turneringen, denna gång i nya lokaler i Clarion hotel på Söder. Därmed fick vi se en återgång till tre spelgrupper; Rilton Cup för storfräsarna, i princip med rating om 2200 eller däröver; Rilton Elo för spelare med rating därunder; och Rilton Open för spelare under 1800.

Manhems representant bland storfräsarna var Victor Nithander. Han coachade klubbens ungdomar men spelade även själv. Victor stannade hårsmånen utanför prisplats i det hårda sällskapet och krönte sin insats genom en sistarondsvinst mot ungerske stormästaren David Berczes (2555).

Resultat, Rilton Cup: 14.Victor Nithander 6 (av 9; 76 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Cup finns här.

I Riltons mellangrupp, Rilton Elo, fanns tre manhemiter på startlinjen. Dessa var andralagets påläggskalv Harald Berggren Torell, Gabriel Svorono och Håkan Warston. Ingen av de våra gjorde en gigantisk överprestation men samlade säkerligen värdefulla lärdomar.

Resultat, Rilton Elo: 12. Harald Berggren Torell 6, 50. Gabriel Svorono 4½, 64. Håkan Warston 4 (89 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Elo finns här.

I Riltons folkgrupp spelade tre av våra yngre förmågor och det var också här som den största framgången kunde inregistreras i form av att unge Olof Sanchez nappade åt sig ett furstligt ratingpris. En ansenlig ratinguppgång kunde han också glädja sig över.

Resultat, Rilton Open: 19. Olof Sanchez 4 (av 7), 43. Ossian Jansson 3, 55. Wilhelm Xi Liadal 2 (57 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Open finns här.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Manhemtrojka vid Rilton: Wilhelm Xi Liadal, Olof Sanchez och Ossian Jansson (foto: Lars OA Hedlund).

Bröderna Vas i Tyskland

Neckar Open är namnet på en större öppen tävling som gick i månadsskiftet mars-april. Den spelades i tyska Deizisau mellan Stuttart och München och Manhem fanns företrätt genom bröderna Peter och Victor Vas i A- respektive B-gruppen, båda med över tre hundra delagare.

I Peters A-grupp toppades startlistan av 2700-spelarna Etienne Bacriot och Arkadij Naiditsch; även spelare av den kalibern spelar alltså understundom öppna tävingar! Peter gick genom tävlingen på 5 poäng medan Victor i B-gruppen samlade lika många.

Resultat; A-gruppen: 151. Peter Vas 5 (av 9; 388 delt.); B-gruppen: 89. Victor Vas 5 (302 delt.).

Resultatlistan för A-gruppen hittar du här.

Resultatlistan för B-gruppen hittar du här.

Johan Lönnroth trea i Snabb-DM

På söndagen avgjordes Individuella DM i snabbschack med 20 minuters betänketid. Bland de sex deltagarna återfanns trenne manhemiter, varibland Johan Lönnroth lyckades placera sig som trea i målgången.

Resultat: 1-2. Jens Lundell, Kålltorps SS och Fredrik Josefsson, SK Kamraterna 4 (av 5), 3. Johan Lönnroth 3. 4. Zdenko Naglic, SK Kamraterna 2, 5-6. Svante Norlander och Simon Torell 1 poäng (6 delt.).

Turneringstabellen finner du här.

Manhems 45. schackboksauktion genomförd

Söndagen den 24 mars gick klubbens 45. internationella schackboksauktion av stapeln. Jag pratade med en schackvän helt nyligen, som hade förstått att auktionerna är en ganska omfattande historia. "Det finns väl köpare över hela landet?" förmodade han. Och visst gör det det. Faktum är att vi har köpare över hela världen med Förenta Staterna och Kanada som främsta utomeuropeiska köparländer. Störst är förstås Tyskland förutom gamla Sverige.

Denna gång stod 925 objekt i auktionskatalogen, som vår vane auktionsförrättare Stellan Persson  avverkade på sisådär fyra timmar. även denna gång gav auktionen ett gott tillskott till klubbkassan. Manhem självt tog tillfället i akt att förstärka Arne Berggren-samlingen och att köpa in blivande prisböcker.