Nya steg 3-tränare

Vid en förra helgen avhållen steg 3-kurs inom ramen för Sveriges Schackförbunds program Tränarskolan deltog tre manhemiter. Nya steg 3-tränare är Janne Adolfsson, Rickard Dave och Victor Nithander.

Heder åt dessa manhemiter som bidrar till att utveckla klubben!