Junior-DM i gång

På måndagen startade årets Junior-DM med åtta man på startlinjen, däribland de sex manhemiterna Johannes Aira, Julius Andiné, Johan Hansson, Harald Berggren Torell, Andreas Ahlberg och Leon Olofson. Johannes, Johan och Andreas inledde med vinst i första ronden.

Tävlingen spelas sex måndagar och en torsdag och är slutförd måndagen den 11 december.